Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tiltak for ville pollinerende insekterÅbakken naturområdeIngbjørn BredeliFylkesmannen i Møre og Romsdal2020
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Ådlandsvatnet - Oppgradering av turvegFriluftsrådet VestHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Ådlandsvatnet - Oppgradering av turvegFriluftsrådet VestHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Ådlandsvatnet - Oppgradering badeplassFriluftsrådet VestHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019
Tilskudd til trua arteråkerrikse 2020, tiltak på lokaliteterKISTEFOS SKOGTJENESTER ASFylkesmannen i Innlandet2020
Tilskudd til vilttiltakÅkerrikse i Oppland 2014Kistefos Skogtjenester asFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014
Tilskudd til vilttiltakÅkerrikse i Oppland 2015Kistefos Skogtjenester asFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015
Tilskudd til vilttiltakÅkerrikse i Oppland 2016Kistefos Skogtjenester asFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerÅkersvika hagebyStange KommuneMiljødirektoratet2020
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Åkrasanden - Forlengelse og oppgradering av kyststiFriluftsrådet VestRogaland fylkeskommune2018
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Åkrasanden - Tilkomst rasteplassFRILUFTSRÅDET VESTRogaland fylkeskommune2020
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Åkrasanden sør - Oppgradering turstiFRILUFTSRÅDET VESTRogaland fylkeskommune2020
Tiltak for trua naturtyperÅlegraseng indre ViksfjordINDRE VIKSFJORD VELFylkesmannen i Vestfold og Telemark2020
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Ålesund-Hundsvær - Sikringsgjerde rundt vanntjernSUNNMØRE FRILUFTSRÅDMøre og Romsdal fylkeskommune2020
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Åmotdammen - SykkelparkeringRælingen kommuneAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2017
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Åna Sira friluftslivsområde - Oppgradering av stinett - BrufjellFLEKKEFJORD KOMMUNEAgder fylkeskommune2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Åpen friluftsdag i FarsundNORGES SPEIDERFORBUND SØRLANDET KRETSAgder fylkeskommune2020
Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltningÅpen søknad Stjørdalsvassdraget vannområdeStjørdal kommune (Stjørdalsvassdraget vannområde Meråker og Stjørdal kommuner)Miljødirektoratet2018
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Åpent informasjonsmøte for rovviltjegereNorges Jeger- og Fiskerforbund avd TelemarkFylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Åpent informasjonsmøte for rovviltjegereNorges Jeger- og Fiskerforbund avd TelemarkFylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016
Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltningÅpning/omlegging av bekk langs bygrense mot KarmøyHaugesund kommune, Teknisk enhetMiljødirektoratet2017
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Åreiddalen - Nytt toalettbyggFriluftsrådet VestHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017
Tilskudd til besøkssenterÅrleg lisens for nasjonalparksinstallasjonBREHEIMSENTERET ASMiljødirektoratet2020
Tiltak for trua naturtyperÅrlig skjøtsel og stell av blomsterenga på LysakerPETTER SIMONSENFylkesmannen i Oslo og Viken2020
Tiltak for trua naturtyperÅrlig slått og vedlikehald av artsrike slåtteengerMUSEA PÅ SUNNMØREFylkesmannen i Møre og Romsdal2020
Tiltak for trua naturtyperÅrlig slått VærøyKari-anne NilsenFylkesmannen i Nordland2020
Tilskudd til vilttiltakÅrlig vurdering av sett hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2015
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Årnesstranda - Tilrettelegging for brukereEidsvoll kommuneAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2019
Tilskudd til fisketiltakÅrsaker til blekas tilbakegangUni Research MiljøMiljødirektoratet2018
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Årsaker til tap av lam i utmarka ved LyngseidetNIBIO TjøttaFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017
Poster per side21181 - 21210 of 21237 items