Tilskudd til vassmiljøtiltak – kalking

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Produksjon av fagtidsskriftet pH-Status 2021NORGES JEGER OG FISKERFORBUND544 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Tetthetsundersøkelser i fire bekker ved RåsjøenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS150 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Gytefiskeregistrering tilknyttet RåsjøenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Drift av registreringsutstyr tilknyttet RåsjøenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Utplassering av registreringsutstyrNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Kalking av edelkrepslokaliteter i Gjermåa m.m.ROMERIKSÅSENES FISKEADMINISTRASJON150 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Bunndyrfauna i 20 vannNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Bekkekalkning og bunndyrfaunaNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS81 643Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Overvåkning av brunørret i 10 bekker med kalk.NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS45 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Dugnadskalking i Froland kommune 2021FROLAND KOMMUNE Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Utstilling Ål og Fossekall i fht kalkingshistorikkKVÅSFOSSEN AS Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Vannkvalitetskrav for sjøaureNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING444 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Veiledning kalking av fiskevannUTMARKSFORVALTNINGEN AS39 700Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Reetablering av elvemusling etter kalkingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Optimalisering av fliudized bed kalkbrønnNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
TEFA SKOGSELSKAPET I AGDER Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Elfiske & rådgivning i sure innlandsbekker NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD34 480Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Kjøp av settefisk som fiskeforsterkende tiltakROMERIKSÅSENES FISKEADMINISTRASJON40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
KalkningssekretariatNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS50 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Lokale kalkingsmidlerEVJE OG HORNNES KOMMUNE Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Vassdragskalking Vennesla kommune 2020VENNESLA KOMMUNE Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Kvalitetssikring av helikopterkalkingGUSTAVSEN NATURANALYSER Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Skjellsand i sidebekker til Otra og SygnaKRISTIANSAND KOMMUNE Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Kalkgrus FlagstadelvaVANG JAKT- OG FISKEFORENING Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Lokale Kalkingsprosjekter 2021LINDESNES KOMMUNE Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Lokale kalkingsprosjekter i Birkenes kommuneBIRKENES KOMMUNE Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Utromlet kalkgytegrus til MassævatnetHINNEBU SPORTSFISKERE Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Lokale kalkingstiltak i KvinesdalKVINESDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Oksefossen kalkdosererIVELAND KOMMUNE Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Dugnadskalking i Froland kommuneFroland Kommune53 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 58 items