Elektroniske søknader

Her finner du en oversikt over en rekke elektroniske søknader forvaltet av Miljødirektoratet.

For å få åpnet og sendt inn en søknad må du ha en bruker og logge inn.

Logg inn

 

Aktuelt

Søk om CITES-tillatelse elektronisk

23.08.2016

Miljødirektoratet tilbyr nå muligheten til elektronisk søknad om tillatelser etter konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES). Elektronisk søknad gjør det enklere å søke om tillatelser. Her finner du søknadsskjema.

Spar miljøet – opprett digital postkasse på norge.no

31.03.2016

Fra nå av kan du som innbygger (privatperson) motta post fra Miljødirektoratet i din digitale postkasse.


Gå inn på www.norge.no og opprett en digital postkasse du også. Du kan velge mellom eBoks og Digipost. 

Nytt regelverk om fremmede arter

21.12.2015

Forskrift om fremmede organismer trer i kraft fra nyttår og vil innebære en del nye bestemmelser om blant annet innførsel, omsetning og utsetting av fremmede arter. Her finner du søknadsskjema med veiledning.

Tilskuddsordninger for 2016

05.11.2015

Her finner du oversikt over Klima- og miljødepartementets tilskuddsordninger for 2016.

Søknadsarkiv

Det er mulig å se innsendte søknader innenfor en rekke søknadsordninger i søknadsarkivet.