LOGG INN

 

Elektroniske søknader

Her finner du en oversikt over en rekke elektroniske søknader forvaltet av Miljødirektoratet.

For å få åpnet og sendt inn en søknad må du ha en bruker og logge inn.

Aktuelt

Tilskuddsordninger for 2016

05.11.2015

Oversikt over Klima- og miljødepartementets tilskuddsordninger for 2016 er nå publisert.

Tilskuddsordninger for 2015

26.11.2014

Her finner du Klima- og miljødepartementets rundskriv for tilskuddsordninger i 2015.