Elektroniske søknader

Her finner du elektroniske søknader forvaltet av Miljødirektoratet.

For å få åpnet og sendt inn en søknad må du logge inn.

Aktuelt

Tilskudd Friluftslivets år 2025

13.03.2024

Landsdekkende organisasjoner kan innen 5.juni 2024 søke om midler til friluftslivsaktivitet i 2025. Les mer her: Friluftslivets år 2025 - Miljødirektoratet

Tilskuddsordninger 2024

14.12.2023

Ordningene omfatter områdene naturforvaltning, friluftsliv, forurensning, kulturmiljø, klima m.m.

Her finner du oversikt over Tilskotsordningar for Klima- og miljødepartementet.

Søknadsarkiv

Det er mulig å se innsendte søknader innenfor en rekke søknadsordninger i søknadsarkivet.