Elektroniske søknader

Her finner du elektroniske søknader forvaltet av Miljødirektoratet.

For å få åpnet og sendt inn en søknad må du logge inn.

Aktuelt

Nye søknadsfrister - friluftsliv

03.07.2023

Det er vedtatt nye søknadsfrister for tre av tilskuddsordningene på friluftslivsområdet – 1) tilskudd til friluftslivsaktivitet, 2) tilskudd til tiltak i sikra friluftslivsområder og 3) tilskudd til Nasjonale turiststier.

  • 20.november er ny søknadsfrist for søknader til Miljødirektoratet om tilskudd til Nasjonale turiststier og for søknader om tilskudd til friluftslivsaktivitet (nasjonale søkere).
  • 1.desember er ny søknadsfrist for søknader til fylkeskommunene om tilskudd til friluftslivsaktivitet (lokale/regionale søkere) og om tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftslivsområder.

 

Ytterligere og mer detaljerte opplysninger vil etter hvert komme på søknadssidene til den enkelte tilskuddsordning.

Tilskuddsordninger for 2023

05.12.2022

Ordningene omfatter områdene naturforvaltning, friluftsliv, forurensning, kulturmiljø, klima m.m.

Her finner du oversikt over Tilskotsordningar for Klima- og miljødepartementet.

Søknadsarkiv

Det er mulig å se innsendte søknader innenfor en rekke søknadsordninger i søknadsarkivet.