Elektroniske søknader

Her finner du elektroniske søknader forvaltet av Miljødirektoratet.

For å få åpnet og sendt inn en søknad må du logge inn.

Aktuelt

E-post med påminnelse om aksept

21.02.2024

Har du mottatt en eller flere e-poster med påminnelse om aksept for en gammel søknad? Denne e-posten har blitt sendt ut ved en feil og du kan se bort i fra denne e-posten.

Vi beklager dette.

Tilskuddsordninger 2024

14.12.2023

Ordningene omfatter områdene naturforvaltning, friluftsliv, forurensning, kulturmiljø, klima m.m.

Her finner du oversikt over Tilskotsordningar for Klima- og miljødepartementet.

Søknadsarkiv

Det er mulig å se innsendte søknader innenfor en rekke søknadsordninger i søknadsarkivet.