Elektroniske søknader

Her finner du elektroniske søknader forvaltet av Miljødirektoratet.

For å få åpnet og sendt inn en søknad må du logge inn.

Aktuelt

Tilskuddsordninger for 2023

05.12.2022

Ordningene omfatter områdene naturforvaltning, friluftsliv, forurensning, kulturmiljø, klima m.m.

Her finner du oversikt over Tilskotsordningar for Klima- og miljødepartementet.

Tilgangsstyring

19.12.2019

Nå kan du overføre eierskap eller gi lesetilgang til andre brukere for alle foretakssøknader. Les mer

Tilgang til alle søknader for en virksomhet

19.12.2019

Nå kan du få en oversikt over alle søknader for en virksomhet. Les mer

Søknadsarkiv

Det er mulig å se innsendte søknader innenfor en rekke søknadsordninger i søknadsarkivet.