Tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressurser

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Aktivisering av ungdomSOTRA OG ØYGARDEN JEGER OG FISKARFORENING2021Avslått
Salt og FyrstikkerVÅGÅ KOMMUNE2021Avslått
Mårfangst med ungdomVÅGÅ KOMMUNE2021Avslått
Fiskedag ALVDAL JEGER- OG FISKERFORENING2021Avslått
Kurs i revejakt ALVDAL JEGER- OG FISKERFORENING2021Avslått
Åpen elgjaktdagALVDAL JEGER- OG FISKERFORENING2021Avslått
Ferdighetsøkning hos barn og unge innen jakt og fiskebaserte friluftsaktiviteterØYSTRE SLIDRE JEGER- OG FISKERFORENING2021Avslått
Smårovviltjak og tynningsfiske 2021WILD X2021Avslått
Ta vare på arven og ressursene våre gjennom generasjoner4H TROMS2021Avslått
4Høsting4H ØSTFOLD2021Avslått
Fisken sin betydelse, og verdi som resurs i InnlandetFINNSKOGEN NATUR & KULTURPARK2021Avslått
Skogens ressurserDET NORSKE SKOGSELSKAP2021Avslått
Bærekraftig høsting av utmarksressursene - utvikling,-utprøving og formidling av aktiviteter.FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2021Avslått
Ung i utmarkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD200 0002021Delvis innvilget
NJFF-Troms Barn og unge, økt forståelse for bruk av utmarksressurserNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS2021Avslått
Ville vekster i hverdagenBERGEN OG HORDALAND TURLAG2021Avslått
Jakt- og fangstforståelse til barn og ungdomSKOGSELSKAPET I OPPLAND100 0002021Delvis innvilget
Jegerprøven4H VESTFOLD2021Avslått
Vilt som ressurs i OsloskoleneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND OSLO2021Avslått
læring i friluft utmarksressurserMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD100 0002021Delvis innvilget
Jakt i Nordby GårdsbarnehageNORDBY GÅRDSBARNEHAGE BIRI AS2021Avslått
Hekta NORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND60 0002021Innvilget som omsøkt
Utmarksressurser gir stor verdi 4H AKERSHUS OG OSLO2021Avslått
Ressurser for fremtiden4H FINNMARK2021Avslått
Foredrag om fellefangstALVDAL JEGER- OG FISKERFORENING2021Avslått
Garvekurs av skinn ALVDAL JEGER- OG FISKERFORENING2021Avslått
Gi ungdom innføring i jakt, fiske og fangst i sitt nærområde. Og sikker våpen opplæring.HOLMESTRAND & OMEGN SKYTTERLAG2021Avslått
Tilrettelegging og opplæring av høstingsbasert friluftsliv for barn og ungeNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK170 0002021Delvis innvilget
Bruk av utmarksressurser i Midt-TromsBARDU KOMMUNE157 7002021Delvis innvilget
Høsting av naturens ressurser4H TELEMARK122 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 105 items