Tilskudd til fylkeskommunene til prosjekt for friluftslivets ferdselsårer (kap 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Friluftslivets ferdselsårer i Troms og FinnmarkTROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE875 0002021Delvis innvilget
Friluftslivets ferdselsårer 2021NORDLAND FYLKESKOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Viken Friluftslivets Ferdselsårer VIKEN FYLKESKOMMUNE1 075 0002021Delvis innvilget
Friluftslivets ferdselsårer i Agder AGDER FYLKESKOMMUNE625 0002021Delvis innvilget
Friluftslivets ferdselsårer RogalandROGALAND FYLKESKOMMUNE300 0002021Delvis innvilget
Friluftslivets ferdselsårer VestlandVESTLAND FYLKESKOMMUNE475 0002021Delvis innvilget
Friluftslivets Ferdselsårer i Vestfold og TelemarkVESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE750 0002021Delvis innvilget
Friluftslivets ferdselsårer i TrøndelagTRØNDELAG FYLKESKOMMUNE875 0002021Delvis innvilget
Friluftslivets ferdselsårer Møre og RomsdalMØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE250 0002021Delvis innvilget
Plan for friluftslivets ferdselsårer InnlandetINNLANDET FYLKESKOMMUNE675 0002021Delvis innvilget
Friluftslivets ferdselsårer i TrøndelagTrøndelag Fylkeskommune450 0002020Delvis innvilget
Friluftslivets ferdselsårer - NordlandNordland Fylkeskommune600 0002020Delvis innvilget
Tur- og friluftsruter i Agder Agder Fylkeskommune500 0002020Delvis innvilget
Friluftslivets ferdselsårer i Troms og FinnmarkTroms Og Finnmark Fylkeskommune650 0002020Delvis innvilget
Friluftslivets ferdselsårer 2020Vestland Fylkeskommune695 0002020Delvis innvilget
Friluftslivets ferdselsårer i VikenViken Fylkeskommune1 100 0002020Delvis innvilget
Friluftslivets ferdselsårer Møre og RomsdalMøre Og Romsdal Fylkeskommune400 0002020Delvis innvilget
Plan for friluftslivets ferdselsårer InnlandetInnlandet Fylkeskommune700 0002020Delvis innvilget
Friluftslivets ferdselsårer i Vestfold og TelemarkVestfold Og Telemark Fylkeskommune700 0002020Delvis innvilget
Friluftslivets ferdselsårer RogalandRogaland Fylkeskommune205 0002020Innvilget som omsøkt
  • 1
  • 1
Poster per side1 - 20 of 20 items