Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERSØKNADSÅR
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I AGDER2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I AGDER2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I NORDLAND2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)ØVRE PASVIK NASJONALPARKSTYRE/ BÁHCAVEAJI ÁLBMOTMEAHCCI2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I AGDER2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I INNLANDET2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I NORDLAND VEGA VERNEOMRÅDESTYRE2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I NORDLAND2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTAREN I VESTLAND2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)FYLKESMANNEN I NORDLAND2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I INNLANDET2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)FYLKESMANNEN I NORDLAND2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTAREN I VESTLAND2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I INNLANDET2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTAREN I ROGALAND2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I INNLANDET2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG2021
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG2021
Poster per side1 - 30 of 124 items