Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Vipeprosjekt 2021NORDRE FOLLO KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Bevaring av aursundløvetann i Nordland i 2021MILJØFAGLIG UTREDNING AS40 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Bevaring av aursundløvetann i Innlandet i 2021MILJØFAGLIG UTREDNING ASStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Slåttedugnad på garden Ytste Skotet i StorfjordenSTORFJORDENS VENNER Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
skjødsel av dragehodeArne Johan GrøndahlStatsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Kartlegging av trua arter på hønseøyene med merSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. SvaneStatsforvalteren i Agder2021Avslått
kartlegging av høsting skog i Lindesnes kommuneSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. SvaneStatsforvalteren i Agder2021Avslått
kartlegging av høsting sko og almer i Grimstad komSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. SvaneStatsforvalteren i Agder2021Avslått
kartlegging av høsting skog i Lillesand kommuneSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. SvaneStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Tillatelse til utsetting av kreps i Bølertjern ENEBAKKNESET GRUNNEIERLAG SA Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Vipeprosjekt Lier 2021LIER KOMMUNE15 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Skjøtsel hartmansstarr LinnekastetBjørn Håkon Smevold Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Bestander og habitatvalg hos alpine dykkenderNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Tiltaksrettet overvåkning av edelkreps i vannområdNES KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Åpning av terreng rundt hartmanstarr BomansvikBjørn Håkon Smevold Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Hekkebestand og habitatvalg hos dvergdykkerNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Fjerning fremmede arter Nakholmen dragehodelokBjørn Håkon Smevold Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Utskifting av kulvert i elvemuslingvassdragORKLAND KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Nattfangst og registering Raet NasjonalparkJAKOBSEN BIOFORSK, MILJØ- OG ARTSFORVALTNING Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Vipeprosjektet i tidligere Aust-Agder NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. AUST-AGDER5 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Lerkefalk; etablering i AgderMorten Erichsen Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Populasjonsøkologi hos lappspurvNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Hvor robuste er populasjonene av svanemuslingenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtsel av slåttemark på Heggenes 8/6Anne Vefald SkaretStatsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Avslått
Bestand, område- og habitatbruk hos storspoveNNI RESOURCES AS125 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Skjøtsel i HensgardoSKUTSHØDN DAStatsforvalteren i Innlandet2021Ikke realitetsbehandlet
Bevaring av skogsøtgras i InnlandetMILJØFAGLIG UTREDNING ASStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Skjøtsel av dragehode og hvitmure Tåsen Bjørn Håkon Smevold15 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Prosjekt urbane krykkjer i Rørvik NÆRØYSUND KOMMUNE157 625Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kutting av ungfuru EkebergskråningaFLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLD Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 600 items