Tilskudd til fisketiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Genetisk struktur over tid – laks og sjøørretNTL NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Gytefisk tellinger i VefsnaVEFSNAVASSDRAGETS FISKEFORVALTNING SA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til nedskriving av laksevassdraSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA460 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Forbedre fisketrapp ved FormofossNAMSENVASSDRAGET ELVEIERLAG Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Innsamling av oterekskrementer i Sunnmøre - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Evaluering av frivillig kultivering VestlandNTL NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Fisketiltak, sidebekk i Steinsdalselva, OsenINDRE FOSEN KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Bedre tilrettelegging for desinfiseringSALTDAL ELVEEIERLAG Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Tildekking av leiregroper på elvebunnSALTDAL ELVEEIERLAG Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Tilrettelegging av stier og parkering SaltdalselvaSALTDAL ELVEEIERLAG Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Tilrettelegging SaltdalselvaSALTDAL ELVEEIERLAG Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Ogna-Videoteller i laksetrapp i StøafossenOGNA GRUNNEIERLAG SA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
kartlegging av pukkellaks i vassdrag i NordlandNORGES BONDELAG Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Naustaprosjetet 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA180 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Produksjon av Podkast med våre fisker i fokus.NETELANDPRODUCTION AS Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Hvor robuste er populasjonene av Sjøørret i Oslof.NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Kampanje Lokalt Tradisjonelt Laksefiske HolmfossHOLMFOSS LAKSELAG SA30 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Delvis innvilget
Tilskudd smoltfiske og elfiske vår sommer, OtraOTRA LAXEFISKELAG Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Hvor robuste er populasjonene av Sjøørret y Oslof.NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Rehabilitering av fisketrappene i BeiarelvaBEIARELVA SA2 000 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Fisketrappelement II økt nytte - Sørelvfossen veiBent Hugstmyr98 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Tilskudd om midler til å styrke samhørighetARENDAL JEGER- OG FISKEFORENING Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Hardangerfjordseminaret 2021HARDANGERFJORD VILLFISKLAG Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Kultiverig av Rollneselva på RollaIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENINGStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Lokal forvaltningLÆRDAL ELVEEIGARLAG SAStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Frittlevende stadier av lakselusAKVAPLAN NIVA AS Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Restaurering av kiler i LærdalselviLÆRDAL ELVEEIGARLAG SA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Støtte til kartlegging før utførelse av tiltakIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENING32 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Lærdalselvi- auka smoltproduksjon øvre delLÆRDAL ELVEEIGARLAG SA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Andel oppdrettslaks rømt som smolt over tidSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 2677 items