Andre øremerkede friluftslivstilskudd

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Digital turplanlegger UT.noDEN NORSKE TURISTFORENING2 000 0002021Innvilget som omsøkt
Norske Skispor kompetansenettverkSKIFORENINGEN - FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME1 000 0002021Innvilget som omsøkt
Friluftsliv for barn og unge i ferie og fritidFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 800 0002021Innvilget som omsøkt
Friluftsliv i skolenNORSK FRILUFTSLIV1 200 0002021Innvilget som omsøkt
Suksessrike satsninger i skole og barnehageNORSK FRILUFTSLIV1 000 0002021Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilskudd til tiltak i OslofjordenOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD1 000 0002021Innvilget som omsøkt
Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelse DEN NORSKE TURISTFORENING1 200 0002021Delvis innvilget
Integrering gjennom friluftslivNORSK FRILUFTSLIV1 200 0002021Innvilget som omsøkt
Historiske vandreruter - nye ruterDEN NORSKE TURISTFORENING1 170 0002021Innvilget som omsøkt
Ekstra vinteraktivitetstiltak friluftsrådeneFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND350 0002020Innvilget som omsøkt
Ekstra informasjonstiltak Norsk Friluftsliv desembNORSK FRILUFTSLIV350 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til ekstra informasjonstiltakDEN NORSKE TURISTFORENING250 0002020Innvilget som omsøkt
Informasjonstiltak desember 2020-januar 2021OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD200 0002020Innvilget som omsøkt
Friluftslivstiltak i OFs friområderOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD2 800 0002020Delvis innvilget
Tilretteleggingstiltak sikra friluftslivsområdeFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND10 000 0002020Innvilget som omsøkt
Digitale aktivitetsfremmende tiltak OslofjordenOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD150 0002020Delvis innvilget
Påskeaktiviteter med frivillige organisasjonerNORSK FRILUFTSLIV670 0002020Delvis innvilget
Friluftsrådenes aktivitetstiltak påska 2020FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND550 0002020Delvis innvilget
Digitale aktivitetsfremmende tiltakFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND140 0002020Innvilget som omsøkt
Digitale aktivitetsfremmende tiltakNORSK FRILUFTSLIV175 0002020Innvilget som omsøkt
Digitale aktivitetsfremmende tiltak OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD70 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om aktivitetsfremmende tiltak påska 2020DEN NORSKE TURISTFORENING630 0002020Delvis innvilget
Digitale aktivitetsfremmende tiltak i overskriftenDEN NORSKE TURISTFORENING280 0002020Innvilget som omsøkt
Friluftsliv i skolenNORSK FRILUFTSLIV1 200 0002020Innvilget som omsøkt
Friluftsliv for barn og unge i ferie og fritidFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 800 0002020Innvilget som omsøkt
Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelserDEN NORSKE TURISTFORENING1 200 0002020Innvilget som omsøkt
Historiske vandreruterDEN NORSKE TURISTFORENING1 170 0002020Innvilget som omsøkt
Suksessfulle satsinger i barnehage, SFO, skoleNORSK FRILUFTSLIV1 000 0002020Innvilget som omsøkt
Norske Skispor, kompetansedeling løypekjørereSKIFORENINGEN - FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME1 000 0002020Innvilget som omsøkt
Integrering gjennom friluftslivNORSK FRILUFTSLIV1 200 0002020Innvilget som omsøkt
  • 1
  • 1
Poster per side1 - 30 of 30 items