Tilskudd til klimatilpasning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Bynært kompetansesenter i det grønne skiftetSKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE2021Avslått
Formidling og visualisering av klimadataSTAVANGER KOMMUNE450 0002021Innvilget som omsøkt
Kunnskapsbasert klimatilpasning overvann og flomHOLE KOMMUNE460 9452021Delvis innvilget
Sårbarhetsanalyse knyttet til klimaendringerRINDAL KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging av klimarisiko og kompetansehevingØRLAND KOMMUNE2021Avslått
Ønsker å redusere vannlekkasjer på ledningsnettÅSNES KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging: Overvannsutfordringer i Bokn kommuneBOKN KOMMUNE2021Avslått
Hvilken vei tar vannet?KARMØY KOMMUNE2021Avslått
Utskifting av gammle stikkrennerÅSNES KOMMUNE2021Avslått
Klimatilpasning i klima- og miljøplan, KPA og E39GJESDAL KOMMUNE2021Avslått
Gjenåpning av Baronselva som flomsikringstiltakBJØRNAFJORDEN KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Flomveiskart og dreneringsplanHAUGESUND KOMMUNE2021Avslått
Modellering og kartlegging av fremmedvannHAUGESUND KOMMUNE2021Avslått
Forprosjekt til IoT-basert miljøovervåkningHORTEN KOMMUNE2021Avslått
Klimatilpasning - Reguleringsplan Fitjar sentrumFITJAR KOMMUNE2021Avslått
Overvannsanalyse for VestskogenFÆRDER KOMMUNE2021Avslått
Prosessveiledning for fordrøyning av overvannOSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN400 0002021Innvilget som omsøkt
Kommunal klimaprofil (kartlegging sårbarhet) AURSKOG-HØLAND KOMMUNE2021Avslått
Veiledning for gode InsektskorridorerOSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN2021Avslått
Vegetasjon brukt som flomdempende tiltakOSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN275 0002021Innvilget som omsøkt
Analyse av bølgepåvirkning i TrøndelagTRONDHEIM KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
Klimatilpasning nasjonalpark og naturområderLOM KOMMUNE1 299 7152021Innvilget som omsøkt
Klimapåvirkning i kystsonenBODØ KOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Klimaendringar og klimatilpassing i EidfjordEIDFJORD KOMMUNE63 5002021Innvilget som omsøkt
Klimatiltak - OvervasshandteringHJELMELAND KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging av klimasårbarhet i TydalTYDAL KOMMUNE2021Avslått
Flom- og overvannshåndtering i Tangen sentrumNESODDEN KOMMUNE2021Avslått
Kunnskapsbasert klimatilpassing i øykommunen SolunSOLUND KOMMUNE2021Avslått
Klimasatsing gjennom Dalane vannområdeEIGERSUND KOMMUNE340 0002021Innvilget som omsøkt
Klimasårbarhetsanalyse for Sokndal kommuneEIGERSUND KOMMUNE500 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 262 items