Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Ladepunkter el-kjøretøyHUSTADVIKA KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Rammeavtale busstransport til Drammen kommuneDRAMMEN KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Innkjøp av elektrisk løypemaskin KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF 2021Ikke behandlet
Skur 38 - utslippsfri byggeplassOSLO HAVN KF 2021Ikke behandlet
El-buss yrkessjåføropplæring i videreg. skoleSAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE 2021Ikke behandlet
Mer klimavennlig detaljprosjekt VA RøykåsbekkenLØRENSKOG KOMMUNE240 0002021Innvilget som omsøkt
Beregninger for gress i pukkspor vs betongsporVESTLAND FYLKESKOMMUNE 2021Ikke behandlet
Ålgård svømmehallGJESDAL KOMMUNE300 0002021Innvilget som omsøkt
Lade og parkering.HANSNES SMÅBÅTHAVN2021Avslått
Grønn omstillingRANA KOMMUNE525 0002021Innvilget som omsøkt
Ladepunkter for HjemmetjenestenNORD-AURDAL KOMMUNE120 0002021Innvilget som omsøkt
Klimakrav i offentlige innkjøp i LofotregionenLOFOTRÅDET1 500 0002021Delvis innvilget
Overoppfyllelse av klimakutt i kontrakter OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN2021Avslått
Klimavennlig asfaltVESTBY KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Utvikling av kraftkaiaTRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2021Ikke behandlet
Delingsplattform for klimavennlige menyerOSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN1 500 0002021Innvilget som omsøkt
Klimanøytral næringsparkÅSNES KOMMUNE2021Avslått
Prosjektering av ferjetiltakTRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2021Ikke behandlet
ReiseKuttTRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2021Ikke behandlet
Kompetanseløft for klima i SaudaSAUDA KOMMUNE2021Avslått
Utslippsfri anleggsmaskinÅSNES KOMMUNE130 0002021Delvis innvilget
Sophies MindeOMSORGSBYGG OSLO KF 2021Ikke behandlet
Kursserie - klimatiltak i jord- og skogbruksnæringRINGERIKE KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Miljøkrav i anskaffelse - næringsområdeKARMSUND HAVN IKS2021Avslått
Måling og indikatorer indirekte utslipp OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN500 0002021Innvilget som omsøkt
Bruk av KMDs ADV-verktøy til parkeringsanalyserSKIEN KOMMUNE300 0002021Innvilget som omsøkt
Elektriske delebåter - hurtiglader og normalladerASKER KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Kaldnes Vest - Klimavennlig transformasjonFÆRDER KOMMUNE600 0002021Delvis innvilget
Klimagassbesparelser ved prefabrikkert trebyggeriASKER KOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Fra matavfall til kompost 2021-2022STJØRDAL KOMMUNE2021Avslått
Poster per side1 - 30 of 2526 items