Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tilskudd til vilttiltakOm bruk av hund på jakt og Bedre utnytting av vil Natur, Plan Og Utvikling Baklid2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakVESTHJORTNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakTelling av innlandshekkende måker i østre AgderNorsk Ornitologisk Forening Avd. Aust-agder2 mottakere2020
Tilskudd til fisketiltakKartlegging av sjøørretbekker i DrivaDriva Elveierlag2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakOvervåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakSvarthalespove i Nord-Norge 2020Norsk Ornitologisk Forening2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakOvervåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakVipeprosjektet i Aust-Agder 2020Norsk Ornitologisk Forening Avd. Aust-agder2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakØkologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNordre Øyeren Fuglestasjon2 mottakere2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Piera Ailo Sara2 mottakere2020
Tilskudd til fisketiltakØstlandet: Regionalt møte om anadrom fiskNorske Lakseelver2 mottakere2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders Nils N. Buljo2 mottakere2020
Tilskudd til vassmiljøtiltak – kalkingRedningsaksj. for Vossolaksen, driftstilskotStiftelsen Voss Klekkeri2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakOvervåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakMIGRAPOPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakGOOSEHUNTStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakHorndykker i NordlandNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakEkstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2020Statskog Sf2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakSkadd fuglNorsk Ornitologisk Forening (nof), Avdeling Hedmark2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakSøknad om støtte til elgbeitetaksering i NordmarkaNordmarka Elgregion2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakProsjekt slagugleHøgskolen I Innlandet2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakKonsekvensvurdering av invasiv husspissmusNaturformidling van der Kooij2 mottakere2019
Tilskudd til fisketiltakOterpredasjon på laks og sjøørret - RevidertNorsk instituut for naturforskning2 mottakere2019
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.kompetanse skadefellingslagVestskog sa2 mottakere2019
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Driftsrelaterte faktorer og tap av lam på beiteNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakForvaltningsarbeidNorefjell-Reinsjøfjell Villreinutvalg2 mottakere2019
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Informasjonsarbeid til barn, ungdom Bygdefolk for rovdyr2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakElgforvaltning i kulturlandskap med stort pressJohan Bergerud2 mottakere2019
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2019
Poster per side121 - 150 of 21237 items