Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tilskudd til vilttiltakOrganisering av jakt og kunnskapsformidlingNorsk institutt for naturforskning12 mottakere2018
Tilskudd til vilttiltakHvor mye rødrev finnes det - videreføring Norsk institutt for naturforskning12 mottakere2018
Tilskudd til vilttiltakHandbok i praktisk hjorteforvaltingStiftelsen Norsk Hjortesenter12 mottakere2016
Tilskudd til vilttiltakStedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening12 mottakere2016
Tilskudd til vilttiltakinformasjonstiltak for Hjorteviltforvaltning, Stiftelsen Elgen12 mottakere2016
Tilskudd til vilttiltak"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund12 mottakere2015
Tilskudd til vilttiltak Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening12 mottakere2015
Tilskudd til vilttiltakStedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening12 mottakere2014
Tilskudd til vilttiltakSnøuglas bestandsforh, vandr.mønster & habitatval.Norsk Institutt for naturforskning12 mottakere2014
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av oterfallvilt i ulike deler av NorgeNorsk instituut for naturforskning12 mottakere2013
Tilskudd til vilttiltakSnøuglas best.forh, vandr.mønster & habitatvalgNorsk Institutt for naturforskning12 mottakere2013
Tilskudd til vilttiltakStedtrohet, habiatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening12 mottakere2013
Tilskudd til vilttiltak Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening12 mottakere2013
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening13 mottakere2015
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening13 mottakere2014
Tilskudd til vilttiltakEffektive løsninger til skade fra beverdemningerNorsk institutt for naturforskning13 mottakere2013
Tilskudd til vilttiltakHvor mye rødrev finnes det - videreføringNorsk institutt for naturforskning14 mottakere2017
Tilskudd til vilttiltakHønsefuglportalenNorsk institutt for naturforskning14 mottakere2014
Tilskudd til vilttiltakkartlegging av utfordringene i rådyrforvaltningenNINA14 mottakere2014
Tilskudd til vilttiltakStedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening15 mottakere2018
Tilskudd til vilttiltakHubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening15 mottakere2016
Tilskudd til vilttiltakHvor mye rødrev finnes det?Norsk institutt for naturforskning15 mottakere2015
Tilskudd til vilttiltakHubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening15 mottakere2015
Tilskudd til vilttiltakHubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening15 mottakere2014
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Rein & sau i de 4 stores diett- isotopundersøkelseNorsk institutt for naturforskning15 mottakere2013
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av marine IBANorsk Ornitologisk Forening16 mottakere2018
Tilskudd til vilttiltakStedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening16 mottakere2017
Tilskudd til vilttiltakGjentak av rypejegerundersøkelse Norsk institutt for naturforskning16 mottakere2017
Tilskudd til vilttiltakViltfôring mot viltulukker?Høgskolen i Hedmark16 mottakere2014
Tilskudd til vilttiltakOvervaking av skoghønsreir 2014Høgskolen i Hedmark16 mottakere2014
Poster per side31 - 60 of 21237 items