Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av oter i Norge - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA10 mottakere2021
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av Årets fugl - gulspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENING10 mottakere2021
Tilskudd til vilttiltakOterfallvilt og oterkartleggingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina10 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av Årets fugl lappspurvNorsk Ornitologisk Forening10 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakFjellets ressursgrunnlagUniversitetet i Sørøst-Norge10 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakOvervåking av norske trekkfuglerNorsk Ornitologisk Forening10 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakSCANDCAM Viltovervåking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning10 mottakere2018
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av oterfallvilt (Lutra lutra) - 2018Norsk instituut for naturforskning10 mottakere2018
Tilskudd til vilttiltakSNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning10 mottakere2018
Tilskudd til vilttiltakForebygging av barkgnagskader på gran Faun Naturforvaltning AS10 mottakere2018
Tilskudd til vilttiltakHvor mye rødrev finnes det - viderføring (justert)Norsk institutt for naturforskning10 mottakere2017
Tilskudd til vilttiltakTilskudd til vilttiltakNorsk institutt for naturforskning10 mottakere2017
Tilskudd til vilttiltakViltforsking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning10 mottakere2017
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening10 mottakere2017
Tilskudd til vilttiltakGenetikk og følsomhet for CWDNMBU10 mottakere2017
Tilskudd til vilttiltakSNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning10 mottakere2016
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening10 mottakere2016
Tilskudd til vilttiltakEKSPONERING AV BEVEREN FOR JEGEREN UNDER VÅRJAKTAFrank Narve Rosell10 mottakere2016
Tilskudd til vilttiltakSnøuglas bestandsforh, vandr. & habitatvalgNorsk Institutt for naturforskning10 mottakere2015
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening10 mottakere2015
Tilskudd til vilttiltakSeminaret Hjortevilt 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)10 mottakere2015
Tilskudd til vilttiltakSeminaret Hjortevilt 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)10 mottakere2014
Tilskudd til vilttiltakSeminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)10 mottakere2013
Tilskudd til vilttiltakAlders- og kjønnsfordeling hos sjøenderSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA11 mottakere2021
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakOvervåking av norske trekkfuglerNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakHvor mye rødrev finnes det - sluttføring av fase 1Norsk institutt for naturforskning11 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakNasjonal kartlegging av storspove årets fuglNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakProduksjon av oppdatert Europeisk hekkeatlasNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2019
Poster per side1 - 30 of 25056 items