Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tiltak for trua naturtyperSøre EigerøyLØYNING GÅRD 10/3 SÆSTADStatsforvalteren i Rogaland2021
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Pål SandalStatsforvalteren i Vestland2021
Tiltak for trua naturtyperSkjøtsel i skog av furu og lind mmBjørn Håkon SmevoldStatsforvalteren i Oslo og Viken2021
Tiltak for trua naturtyperslått av naturengJON ANDERS ROSVOLD SUNDSETStatsforvalteren i Trøndelag2021
Tilskudd til trua arterUtskifting av kulvert i elvemuslingvassdragORKLAND KOMMUNEStatsforvalteren i Trøndelag2021
Tiltak for trua naturtyperBevaring/tilbakeføring av slåttemark, Nedre BorgeGUTTULSRØD TOR-IVARStatsforvalteren i Oslo og Viken2021
Tiltak for ville pollinerende insekterPollinator Vennlig Tiltak, Borge NedreGUTTULSRØD TOR-IVARStatsforvalteren i Oslo og Viken2021
Tilskudd til fisketiltakKampanje Lokalt Tradisjonelt Laksefiske HolmfossHOLMFOSS LAKSELAG SAStatsforvalteren i Vestfold og Telemark2021
Tilskudd til vilttiltakteljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVALStatsforvalteren i Vestland2021
Tilskudd til fisketiltakTilskudd smoltfiske og elfiske vår sommer, OtraOTRA LAXEFISKELAGStatsforvalteren i Agder2021
Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltningStyrking av fagkompetanse innen vannplanter NORSK BOTANISK FORENINGMiljødirektoratet2021
Tilskudd til besøkssenterNaturveileder på ListaLISTA FYR ASMiljødirektoratet2021
Tilskudd til fisketiltakHvor robuste er populasjonene av Sjøørret y Oslof.NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIMiljødirektoratet2021
Tilskudd til vilttiltakOvervåking av fugler v ringmerking i Øvre Pasvik MNORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021
Tilskudd til vilttiltakNæringsvalg hos havørnNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Vestland2021
Tilskudd til trua arterHubrotiltak 22 kV linje Hestmannøy, i RødøyARVA ASStatsforvalteren i Nordland2021
Tilskudd til trua arterNattfangst og registering Raet NasjonalparkJAKOBSEN BIOFORSK, MILJØ- OG ARTSFORVALTNINGStatsforvalteren i Agder2021
Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltningKultiveringstiltak Rollneselva RollaIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENINGMiljødirektoratet2021
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Tilsyn med bruk av godkjent kadaverhund. KRISTOFFER MOANMiljødirektoratet2021
Tilskudd til fisketiltakRehabilitering av fisketrappene i BeiarelvaBEIARELVA SAMiljødirektoratet2021
Tilskudd til trua arterVipeprosjektet i tidligere Aust-Agder NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. AUST-AGDERStatsforvalteren i Agder2021
Tilskudd til vilttiltakSlått og Rådyrprosjekt i Lillestrøm kommuneANDERS AASViken fylkeskommune2021
Tilskudd til vilttiltakoppsyn under villreinjaktFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVALStatsforvalteren i Vestland2021
Tiltak for trua naturtypertilskudd til skjøtsel av utvalgte naturtyperToril LundbergStatsforvalteren i Oslo og Viken2021
Tiltak for ville pollinerende insekterNaturveiledning, arealetablering og informasjonBODØ KOMMUNEStatsforvalteren i Nordland2021
Tiltak for trua naturtyperSkjøtsel av høstingsskog Sletvold i OrklandORKLAND KOMMUNEStatsforvalteren i Trøndelag2021
Tiltak for ville pollinerende insekterSkjøtsel av leveområder for pollinerende insekterLANDBRUKSBEHOV Magnus H JonssonStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021
Tilskudd til trua arterLerkefalk; etablering i AgderMorten ErichsenStatsforvalteren i Agder2021
Tiltak for trua naturtyperRestaurering av kystlynghei SvinøyaBERG SAU OG GEITStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Pål Ove WikaStatsforvalteren i Nordland2021
Poster per side151 - 180 of 25056 items