Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jørn Gunnar EllingsenStatsforvalteren i Nordland2021
Tilskudd til vilttiltakForvaltningsplan for GrågåsEIGERSUND KOMMUNEStatsforvalteren i Rogaland2021
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mathis Aslaksen SaraStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Svein-joar AlmliStatsforvalteren i Nordland2021
Tilskudd til vilttiltakTiltaksmidler Villrein 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG3 mottakere2021
Tilskudd til vilttiltakOppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG3 mottakere2021
Tilskudd til vilttiltakjaktlederseminar Sørfold 2021NORGES BONDELAGNordland fylkeskommune2021
Tilskudd til vilttiltakSlaktekurs Beiarn 2021NORGES BONDELAGNordland fylkeskommune2021
Tilskudd til vilttiltakDigitalt bestandsplankurs HeVNORGES BONDELAGNordland fylkeskommune2021
Tilskudd til vilttiltakkurs - hjorteviltregistret for kom.viltforvaltereNORGES BONDELAGNordland fylkeskommune2021
Tilskudd til vilttiltakKurs om hjorteviltregistret for jaktledereNORGES BONDELAGNordland fylkeskommune2021
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Beate BertheussenStatsforvalteren i Nordland2021
Tilskudd til vilttiltakForprosjekt villminkNORGES BONDELAGNordland fylkeskommune2021
Tilskudd til vilttiltakDrift Salten Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAGNordland fylkeskommune2021
Tilskudd til vilttiltakDrift Helgeland Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAGNordland fylkeskommune2021
Tilskudd til besøkssenterRundtur Namsskogan-Røyrvik -LIerneBESØKSSENTER ROVDYR NAMSSKOGAN ASMiljødirektoratet2021
Tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn (kap. 1420 post 78) «Naturlige møter» fra Finnmark til Oslo REDD BARNAMiljødirektoratet2021
Tilskudd til fisketiltakkartlegging av pukkellaks i vassdrag i NordlandNORGES BONDELAGStatsforvalteren i Nordland2021
Tilskudd til trua arterSkjøtsel hartmansstarr LinnekastetBjørn Håkon SmevoldStatsforvalteren i Oslo og Viken2021
Tilskudd til trua arterBestander og habitatvalg hos alpine dykkenderNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Vestland2021
Tilskudd til trua arterTiltaksrettet overvåkning av edelkreps i vannområdNES KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021
Tiltak for trua naturtyperÅsledbakken austLANDBRUKSBEHOV Magnus H JonssonStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stod Sau Og GeitStatsforvalteren i Trøndelag2021
Tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressurserFiskedag ALVDAL JEGER- OG FISKERFORENINGMiljødirektoratet2021
Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltningNy giv for sjøørreten i Verdalsvassdraget 2021NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)Miljødirektoratet2021
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Turorientering for alleBÆKKELAGETS SPORTSKLUBB AVD ORIENTERINGMiljødirektoratet2021
Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskapUtvikling av skjøtselsplan, kartlegging av biologiSvend Kåre EikemoStatsforvalteren i Vestland2021
Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltningFokus på sideelver og sidebekker til MårelvaBent HugstmyrMiljødirektoratet2021
Tilskudd til vilttiltakStøylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2021
Tilskudd til fisketiltakNaustaprosjetet 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021
Poster per side91 - 120 of 25056 items