Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltningUtbedring av kulp i Langfossen i SalangsvassdragetAnton Johan HeggåsMiljødirektoratet2021
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Anders KappfjellFylkesmannen i Nordland2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Henrik KappfjellFylkesmannen i Nordland2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torstein Valdem AppfjellFylkesmannen i Nordland2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jillen-njaarke ReinbeitedistriktFylkesmannen i Nordland2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKSMiljødirektoratet2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Ole OskalFylkesmannen i Nordland2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kristine Blind HellandFylkesmannen i Nordland2020
Tilskudd til fisketiltakFor mer liv i elvaNORSKE LAKSEELVERMiljødirektoratet2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)SENJA AVFALL MILJØ ASMiljødirektoratet2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kalstad HugoFylkesmannen i Nordland2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Josef BlindFylkesmannen i Nordland2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ulrikke HopstadFylkesmannen i Nordland2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tomas Henrik GuttormssonFylkesmannen i Nordland2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Labba Per IsakFylkesmannen i Nordland2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Guttorm H L KuhmunenFylkesmannen i Nordland2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Diettundersøkelser hos kongeørn i hekketidaNord universitet, FBAFylkesmannen i Trøndelag2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Helge Karlot AntiFylkesmannen i Nordland2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Pieti T M Angler KuhmunenFylkesmannen i Nordland2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jon-a Taarneby KuhmunenFylkesmannen i Nordland2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke ReinbeitedistriktFylkesmannen i Nordland2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Eva-stina AnderssonFylkesmannen i Nordland2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)KAMBO MARINA ASMiljødirektoratet2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Viltkameraprosjekt til reg. av gaupe og jervJåma Leif Arne ReineierFylkesmannen i Trøndelag2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Innkjøp radiobjellerNord-trøndelag Radiobjellelag SaFylkesmannen i Trøndelag2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)NORSCRAP WEST ASMiljødirektoratet2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)BIR PRIVAT ASMiljødirektoratet2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Predasjonsstudie hos kongeørn Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaFylkesmannen i Trøndelag2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Surnadal KommuneFylkesmannen i Møre og Romsdal2020
Tilskudd til besøkssenterBesøkssenter Jomfruland nasjonalpark - etableringKRAGERØ KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Poster per side1 - 30 of 21237 items