Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tilskudd til trua arterSkjøtsel dragehode 2020BESØKSSENTER VÅTMARK OSLOFylkesmannen i Oslo og Viken2020
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)Fylkesmannen I VestlandMiljødirektoratet2020
Tiltak for trua naturtyperSlått i Oppistun BørliANNO MUSEUM ASFylkesmannen i Innlandet2020
Tiltak for trua naturtyperKartlegging og skjøtselstiltak på hule og grove eiNYE KRISTIANSAND KOMMUNE 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERINGFylkesmannen i Agder2020
Tilskudd til vilttiltakTelling av norsk-russisk vintertrekkende elg Nibio - Norsk Institutt For BioøkonomiFinnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2020
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)Fylkesmannen I VestlandMiljødirektoratet2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerUtskifting av gatelysarmaturer.Oppdal KommuneMiljødirektoratet2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Innkjøp sporingsutstyr. Kompetansehevende tiltakÅseral KommuneFylkesmannen i Agder2020
Tiltak for trua naturtyperForlengelse av oppstart av brennelag i RogalandMAGNUS SØYLANDFylkesmannen i Rogaland2020
Tilskudd til vilttiltakMottak for skadde rovfuglerTom Roger ØsteråsFylkesmannen i Trøndelag2020
Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskapSlått, vekk-kjøring og litt hogstEivind Peder HveemFylkesmannen i Innlandet2020
Tiltak for trua naturtyperSlått i Valle, Flateland 25/18 ÅsenOddvar BrottveitFylkesmannen i Agder2020
Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)Jomfruland NasjonalparkMiljødirektoratet2020
Tilskudd til vilttiltakFeltoppsyn og oppsyn villreinjaktFlaten Jan-oveMiljødirektoratet2020
Tiltak for trua naturtyperBådevollenNils Olav VågenFylkesmannen i Agder2020
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av havørn i Vestfold og TelemarkJan Erik TangenFylkesmannen i Vestfold og Telemark2020
Tiltak for trua naturtyperSlått på BjøringsetraBente Eva UlfsnesFylkesmannen i Møre og Romsdal2020
Tiltak for trua naturtyperBeite i kystlyngheiDEN VILLE SAU ASFylkesmannen i Nordland2020
Tiltak for trua naturtyperkartlegging av hule eiker og store asker i agderSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. SvaneFylkesmannen i Agder2020
Tiltak for trua naturtyperOmland Sør slåttemark - BN 00029290 Johan Georg MathiassenFylkesmannen i Agder2020
Tiltak for trua naturtyperSkjøtsel naturbeitemark Nybø i StrynOddvar Peder NybøFylkesmannen i Vestland2020
Tiltak for trua naturtyperVesterøy. Tysvær kommuneJON EGIL FRETTEFylkesmannen i Rogaland2020
Tiltak for trua naturtyperLindøy, Karmøy kommuneJON EGIL FRETTEFylkesmannen i Rogaland2020
Tiltak for trua naturtyperHøvring, Karmøy kommuneJON EGIL FRETTEFylkesmannen i Rogaland2020
Tiltak for trua naturtyperSlått i Ramsdalen ,LindesnesNils Arnt NilsenFylkesmannen i Agder2020
Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskapMastevoll på HomborøyNils Olav DannevigFylkesmannen i Agder2020
Tiltak for trua naturtyperSlåttemark Lislestog og Evre MurenBYKLE KOMMUNEFylkesmannen i Agder2020
Tiltak for trua naturtyperSkjøtsel SpjærholmenOle TrøanFylkesmannen i Oslo og Viken2020
Tiltak for trua naturtypermarkdag og info om trua naturtyperNORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGEFylkesmannen i Nordland2020
Tiltak for trua naturtyperKalle, slåttemarkNORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGEFylkesmannen i Nordland2020
Poster per side21181 - 21210 of 21237 items