Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Skoleklasser på skogsturÅSSIDEN KFUK-KFUM SPEIDERGRUPPEViken fylkeskommune2020
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Speiderly - Eldre på turÅssiden KFUK-KFUM SpeidergruppeBuskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2017
Tilskudd til kommuner med ulverevir Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak ÅSNES KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerBeredskapssenter med klimavennlig materialvalgÅsnes KommuneMiljødirektoratet2020
Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltningKartlegging av spredt avløp i Åsnes kommuneÅsnes KommuneMiljødirektoratet2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerLadepunkt for biler i Åsnes kommuneÅsnes KommuneMiljødirektoratet2019
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuneneLadepunkt til el-biler - Åsnes kommuneÅsnes kommuneMiljødirektoratet2018
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Myrmoen - GapahukÅsnes kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018
Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltningNy kartlegging av spredte avløp Åsnes kommuneÅsnes kommuneMiljødirektoratet2018
Tilskudd til tiltak mot fremmede organismerBekjempe fremmedarter i Nannestad kommuneÅsne Mjelde RefsumMiljødirektoratet2020
Tiltak for trua naturtyperMjeltevika,Kilspollen, Åsmund KyrkjeeideFylkesmannen i Møre og Romsdal2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Åsland BeitelagFylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Åsland BeitelagFylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Åsland BeitelagFylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Åsland BeitelagFylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Tell ToppturÅSERAL KOMMUNEAgder fylkeskommune2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)FriluftsskoleÅSERAL KOMMUNEAgder fylkeskommune2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerLån en elsykkel - opplev Åseral!Åseral KommuneMiljødirektoratet2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerLjosland RenseanleggÅseral KommuneMiljødirektoratet2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerKlimavennlig landbrukÅseral KommuneMiljødirektoratet2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerKlimapositivt hytteliv på Berge, BortelidÅseral KommuneMiljødirektoratet2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerElektriske BortelidÅseral KommuneMiljødirektoratet2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Innkjøp sporingsutstyr. Kompetansehevende tiltakÅseral KommuneFylkesmannen i Agder2020
Tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD)Tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD)Åseral kommuneMiljødirektoratet2018
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuneneBortelidtjønn-frå mudder til eldoradoÅseral kommuneMiljødirektoratet2018
Tilskudd til vilttiltakOpe møte om hjorteviltforvaltninga i ÅseralÅseral kommune2 mottakere2015
Tilskudd til vilttiltakBeitetakseringÅseral kommuneVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Åseral Beite og Sankelag v/Austre Lognavatn GrendelagFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Åseral BeiteogSankelag v/AustreLognavatn grendelagÅseral Beite og Sankelag v/Austre Lognavatn grendelagFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Åseral Beite og Sankelag v/Austre Lognavatn grendelagFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015
Poster per side1 - 30 of 21237 items