Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tiltak for ville pollinerende insekterTiltak for pollinerende insekter Statsforvalteren i Oslo og Viken2020
Tiltak for trua naturtyperSkjøtsel på bygdetunet  Statsforvalteren i Oslo og Viken2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Friluftsliv 2020 Trøndelag fylkeskommune2020
Tiltak for trua naturtyperSøknad om tilskudd til tiltak i prioriterte kultur Statsforvalteren i Oslo og Viken2020
Tilskudd til fisketiltakHabitatforbedrende tiltak i bekker i Stjørdal-Statsforvalteren i Trøndelag2018
Tilskudd til fisketiltakRekruttering og stimulering til fiske-Statsforvalteren i Trøndelag2018
Tilskudd til fisketiltakHabitatforbedrende tiltak i bekker i Stjørdal-Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017
Tilskudd til fisketiltakHabitatforbedrende tiltak i bekker i Stjørdal-Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016
Tilskudd til fisketiltakUtbedring av gyte- og oppvekstforhold i Fugla-Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015
Tilskudd til fisketiltakForbedring av gytemuligheter for sjøørret-Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfondOppstart Miljøcruise BLUE ARCTIC SPITSBERGENSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2016
Tilskudd til vilttiltakRehabilitering av dagrovfugler og ugler Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetStatsforvalteren i Innlandet2019
Tilskudd til vilttiltakByttedyr hos kongeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetStatsforvalteren i Innlandet2019
Tilskudd til vilttiltakByttedyr hos kongeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018
Tilskudd til vilttiltakArealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018
Tilskudd til vilttiltakArealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2017
Tilskudd til vilttiltakArealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017
Tilskudd til vilttiltakForeldreomsorg hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2017
Tilskudd til vilttiltakByttedyr hos fiskeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017
Tilskudd til vilttiltakByttedyr hos kongeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017
Tilskudd til vilttiltakByttedyr levert på reir av kongeørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2017
Tilskudd til vilttiltakByttedyr levert på reir av kattugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2017
Tilskudd til vilttiltakHåndtering av byttedyr hos fiskeørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2016
Tilskudd til vilttiltakByttedyr hos fiskeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016
Tilskudd til vilttiltakByttedyr hos havørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2016
Tilskudd til vilttiltakRegistrering av andefugler Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016
Tilskudd til vilttiltakByttedyr hos kongeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016
Tilskudd til vilttiltakByttedyr levert på reir av kongeørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2016
Tilskudd til vilttiltakHabitat- og byttedyrvalg hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2016
Tilskudd til vilttiltakArealbruk, habitat og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016
Poster per side1 - 30 of 25056 items