Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tiltak for trua naturtyperSkjøtsel av slåttemark Øvre BeitlandTROND OLAV BEITLANDStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for trua naturtyperSkjøtsel av slåtteeng, Stakkekra, BeitlandetTROND OLAV BEITLANDStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for trua naturtyperSkjøtsel av slåttemark Beitland sørTROND OLAV BEITLANDStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for trua naturtyperKartlegging av beitemarksopp 2020TROND OLAV BEITLANDStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for ville pollinerende insekterEtablering av insektshoteller på landbrukseiendomKÅRE MAGNAR PRESTHUSStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tilskudd til trua arterKartl. & tiltak for hubro i Hitra & Frøya kommunerODONTOVET ASStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for trua naturtyperSkjøtsel av slåttemark Fuglåsen 155/2Ketil Arve KroksæterStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tilskudd til vilttiltakSkadefelling av grågåsNamdalseid Jeger Og FiskarlagStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for trua naturtyperSkjøtselsbehov i kalkfuruskog i OppdalMILJØFAGLIG UTREDNING ASStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tilskudd til fisketiltakGytefiskundersøkelser i SalvassdragetStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for trua naturtyperBeitepusser og restaurering av semi-naturlig engNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tilskudd til fisketiltakUtarbeidelse av driftsplan til Moldelva.Beitstad Utmarkslag SaStatsforvalteren i Trøndelag2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Essand Reinbeitedistrikt/saanti SijteStatsforvalteren i Trøndelag2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Essand Reinbeitedistrikt/saanti SijteStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for ville pollinerende insekterblomstereng til bevaring av biomangfoldKjell Arne GundersenStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for trua naturtyperRepresentasjon Slåttelauget 2020TROND OLAV BEITLANDStatsforvalteren i Trøndelag2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mads Ingmar KappfjellStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for trua naturtyperSkjøtsel av slåtteeng, Nergården, BeitlandetTROND OLAV BEITLANDStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for trua naturtyperSøknad om rekartlegging av kystlynghei på SvinøyaNÆRØYSUND KOMMUNEStatsforvalteren i Trøndelag2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Kursing av kommunalt skadefellingslag i LevangerLevanger KommuneStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for trua naturtyperSkjøtsel av Slåttemyr - LangmyraTROND OLAV BEITLANDStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for trua naturtyperUtarbeiding av skjøtselsplaner for naturbeitemarkNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING TRØNDELAG SAStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for trua naturtyperTynning/fjerning av sitkagran på Kråkøya.NÆRØYSUND KOMMUNEStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for trua naturtyperSlått i blomsterengaJON OLAV HAUGStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for trua naturtyperSlåttemark Kletthammer og Øvre SliperHÅVARD KLETTHAMMERStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for trua naturtyperSkjøtsel av slåttemark Hauklia ØvreLYKKJA NILSStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tilskudd til trua arterIrsk myrklegg i TrøndelagMILJØFAGLIG UTREDNING ASStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for trua naturtyperSkjøtsel av slåttemark på SageggenBAKKEKONTAKTEN Ane HaugenStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for trua naturtyperSkjøtsel av slåttemarka på Flaggstanghaugen 2020BAKKEKONTAKTEN Ane HaugenStatsforvalteren i Trøndelag2020
Tiltak for trua naturtyperSkjøtsel av Haugalia 2020BAKKEKONTAKTEN Ane HaugenStatsforvalteren i Trøndelag2020
Poster per side21211 - 21240 of 25056 items