Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuneneSkyttelbuss ÅrdalÅrdal Utvikling/Årdal kommune Miljødirektoratet2016
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuneneØkt klimafokus i områdereguleringsplan for ÅsÅs kommuneMiljødirektoratet2018
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene«Follo Living Lab» - Testarena for utprøvning av nÅs kommuneMiljødirektoratet2018
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuneneTeknisk plan for hovedgatenettet i Ås sentrumÅs kommuneMiljødirektoratet2018
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuneneÅsgård skole - massivtre og energiklasseÅs kommuneMiljødirektoratet2018
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuneneProdusere strøm av Biogass som i dag faklesÅs kommuneMiljødirektoratet2017
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuneneØke produksjon og effektivisering av biogassÅs kommuneMiljødirektoratet2017
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuneneRedusering av transportmengder av slamÅs kommuneMiljødirektoratet2017
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Breivoll - Faste grillplasserÅs kommuneAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2017
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Breivoll - Skifte ut/rehabilitere toaletterÅs kommuneAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2017
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuneneKonsekvensutredning av områdeplanÅs kommuneMiljødirektoratet2017
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuneneÅs på 2 hjul - sykkelveien videre!Ås kommuneMiljødirektoratet2016
Tilskudd til klimatilpasningstiltakHåndtering av økt overvann i Ås sentrumÅs kommuneMiljødirektoratet2016
Tilskudd til klimatilpasningFelles strategi for overvannshåndtering i Follo Ås kommuneMiljødirektoratet2015
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerEl-sykler i tjenesten i Ås kommuneÅs KommuneMiljødirektoratet2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerFlerbrukshall Ås vg skoleÅs KommuneMiljødirektoratet2020
Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltningSøknaden omfatter 4 tiltakÅs KommuneMiljødirektoratet2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerEtablering av ladestasjoner for tjenestebilerÅs KommuneMiljødirektoratet2019
Tilskudd til klimatilpasningstiltakLokale kunnskap og løsninger i overvannshåndteringÅs KommuneMiljødirektoratet2016
Tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD)Tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD)ÅS KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Breivoll - Nedgravd avfallsøsningÅS KOMMUNEViken fylkeskommune2020
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Breivoll - Nytt stupebrett m trappÅS KOMMUNEViken fylkeskommune2020
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Breivoll - Nye toaletter NordÅS KOMMUNEViken fylkeskommune2020
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Breivoll - BadebingeÅS KOMMUNEViken fylkeskommune2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Ekstraordinært tilsyn.Åsbygda beitelagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Tiltak for trua naturtyperSlåttemark på EkraÅse SchiøttFylkesmannen i Møre og Romsdal2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Åseral BeiteogSankelag v/AustreLognavatn grendelagÅseral Beite og Sankelag v/Austre Lognavatn grendelagFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Åseral Beite og Sankelag v/Austre Lognavatn grendelagFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Åseral Beite og Sankelag v/Austre Lognavatn grendelagFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Åseral Beite og Sankelag v/Austre Lognavatn GrendelagFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013
Poster per side21181 - 21210 of 21237 items