Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Raubeinsetra saubeitelagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Tilskudd til vilttiltakMottak for skadde rovfuglerTom Roger ØsteråsFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Tilskudd til vilttiltakMottak for skadd rovfuglTom Roger ØsteråsFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Tilskudd til vilttiltakHusbygging for ÆrfuglNatur og FriluftshjelperenFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stein NerbyFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakTverrfaglige publikasjoner - villreinforvaltningNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013
Tilskudd til vilttiltakElgbeitetaksering i Røyken og Hurum kommuner 2013.v/ Lier kommuneBuskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ulrich BrandFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Siri Ravna EriksenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakDigitale viltkartKvinesdal kommuneVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rbd 33 spalca,Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakTilrettelegging og informasjon om jaktSaltdal kommune Rådhuset Kirkegata 23 8250 Rognan Nordland fylkeskommune2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Leif Olav RosendalFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hans Petter HestmoFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Engerdal sankerlagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Even KillingbergFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Tilskudd til vilttiltakvilttiltak, organisering av jakDan LystadFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakKartlegging åkerrikseVoss kommuneFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av sjøfugl langs VestfoldkystenStore Færder Ornitologiske Stasjon2 mottakere2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tore RianFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av hubro i Møre og RomsdaloumFylkesmannen i Møre og Romsdal2013
Tilskudd til vilttiltakOpplæringstiltak i N-TrøndelagNJFF-Nord-TrøndelagNord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av temmincksnipens trekkveierTerje LislevandMiljødirektoratet2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.inngjerding for hjemmebeiteHugo HaugenFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakBestandskartlegging av kongeørn på SunnmøreoumFylkesmannen i Møre og Romsdal2013
Tilskudd til vilttiltakFelles mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltAure kommune2 mottakere2013
Tilskudd til vilttiltakForing av rådyr.Kristin Schibbye2 mottakere2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Alvar HaugenFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Tilskudd til vilttiltakRetaksering av spetter i Sogn & Fjordane.Skog og LandskapFylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sigbjørn StavlandFylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013
Poster per side21121 - 21150 of 21237 items