Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av mytende gjess i Oslo og AkershusOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakOvervåking og ringmerking av havørn i SunhordalandDag Brynjelsen2 mottakere2019
Tilskudd til fisketiltakOterpredasjon på laks og sjøørretNorsk instituut for naturforskning2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakLokal otertetthet Vegaøyan VerdensarvområdeNorsk instituut for naturforskning2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakFangst og GPS merking av ravn ved avfallsanleggStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2019
Tilskudd til fisketiltakFelles forvaltningslag for DrivaDriva Elveeigarlag2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakElgbeitetaksering Vorma Storsjøen elgregionJohan Bergerud2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakOpplæring av grunneiere og jegere i gåsejakt.Borge Jeger- Og Fiskerforening2 mottakere2019
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Teknologi for gjenkjennelse av normalatferd - sauNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakThe unique, straight-lined adder of NorwayDag Dolmen2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakMIGRAPOP - vårregistreringer av gjessNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakTemakveld om rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakTemakveld om elg og hjortJohan Bergerud2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakGOOSEHUNT -Overvåking av gjess i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakOrganisering av gåsejaktområderUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakprosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakHva gjør vi når det blir bråstopp i silofôring av Høgskolen I Innlandet2 mottakere2019
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Tap av sau på utmarksbeite-møteserie i Nord-Norge NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakVegetasjonsanalyser med hjorteviltuthengningerElgregionråd Øst 2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakKornkråke. Hekkeplasser og effekt av tapt areal. Christopher Reppe2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av horndykker i nordlig del av TrøndelNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakRovviltforvaltning Øksnes Jeger og Fisk2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakMinkfritt Brensholmen/Sommarøy utviklingslag2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakBeitetakst og bearbeiding av dataEikern/Lågen Elgregion2 mottakere2019
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Forskning og overvåking av kongeørn Norsk Institutt for naturforskning2 mottakere2019
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Kartlegging av kongeørn på SørøyaNorsk Institutt for naturforskning2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakOvervåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltakHorndykker i NordlandNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2019
Tilskudd til vilttiltak Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2019
Poster per side151 - 180 of 21237 items