Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerØsterveien 4 - avlastningsboligerKristiansund KommuneMiljødirektoratet2020
Tilskudd til tiltak mot fremmede organismerØstersdugnad Asker OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅDMiljødirektoratet2021
Grunntilskudd til autoriserte besøkssenterØSTERDALEN ROVDYRSENTER STOR-ELVDAL KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tiltak for trua naturtyperØstebøliene kulturlandskapPaul ØstebøStatsforvalteren i Agder2021
Tiltak for trua naturtyperØstebø lauvengPaul ØstebøStatsforvalteren i Agder2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuneneØrsta kommuneØrsta kommuneMiljødirektoratet2017
Tilskudd til trua arterØrret og elvemusling i LerangsbekkenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Rogaland2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuneneØrland, kollektivt og sykkel fremfor bilØrland kommuneMiljødirektoratet2017
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerØrland som utslipssfritt transportknutepunktØrland kommuneMiljødirektoratet2019
Tilskudd til fisketiltakØrekyte problematikk gytebekker Nidelva innlandsdeKay Arne OlsenMiljødirektoratet2018
Tilskudd til tiltak mot fremmede organismerØrekyte i Rypetjern?Gustavsen NaturanalyserMiljødirektoratet2020
Tilskudd til tiltak mot fremmede organismerØrekyta på Hardangervidda – forekomst og risikoStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Ørbekkstanda/ Støjordet - Tilrettelegging for brukereEidsvoll KommuneAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2019
Tiltak for ville pollinerende insekterønske om å etablere slåtte eng på indre malløyaSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. SvaneStatsforvalteren i Agder2020
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Ølbergholmen - Toalett, padlehuk, parkering, skilt og bålplasserLarvik kommune, Kommunalteknikk Forvaltning, avd. Park og friområderVestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2018
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Ølberg friluftsområde - UU betongrampe til Ølberg SandenJæren FriluftsrådRogaland fylkeskommune2017
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Ølberg Friluftsområde - Betongrampe til ØlbergsandenJæren FriluftsrådRogaland fylkeskommune2018
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Ølberg - SkjøtselJÆREN FRILUFTSRÅDRogaland fylkeskommune2021
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Ølberg - Redusere sandfluktJÆREN FRILUFTSRÅDRogaland fylkeskommune2020
Tilskudd til verdiskaping basert på naturarvenØkt verdiopplevelse av innfallsporten EngerdalSTIFTELSEN INAFMiljødirektoratet2021
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Økt tilsyn i utmarkHåfjell sankelag/Ballangen sauavlslagStatsforvalteren i Nordland2013
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuneneØkt sorteringAlta kommuneMiljødirektoratet2017
Tilskudd til vilttiltakøkt oppslutning sett og skutt rogalandUTMARKSAVDELINGA VEST ASRogaland fylkeskommune2021
Tilskudd til besøkssenterØkt naturveiledning gjennom åretHVALER KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltningØkt naturlig rekruttering av ørret i SelbuMalvik KommuneMiljødirektoratet2020
Den naturlige skolesekkenØkt miljø- og klimaengasjement i skolenMiljøstiftelsen BellonaMiljødirektoratet2016
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Økt mestring og opplæring i friluftsaktiviteterBRENSHOLMEN/SOMMARØY UTVIKLINGSLAGTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2020
Tilskudd til fisketiltakØkt kunnskap om sjøørret vs. fremmede arterNINAMiljødirektoratet2015
Tilskudd til fisketiltakØkt kunnskap om anadrome bestanderNaturtjenester i Nord ASMiljødirektoratet2019
Tilskudd til verdiskaping basert på naturarvenØkt kompetanseheving og opplevelsesstiSTIFTELSEN INAFMiljødirektoratet2020
Poster per side121 - 150 of 25056 items