Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Bjørn-Saukonflikter i Telemark & S-Norge 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Bjørn-Saukonflikter i Sogn & Fjordane 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Bjørn-Saukonflikter i Akershus & S-Norge 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Ekstraordinert tilsyn og kadaverletingMorten OldervikFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Bjørn-Saukonflikter i V-Agder & S-Norge 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Bjørn-Saukonflikter i S-Trøndelag & S-No 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Bjørn-Saukonflikter i Hedmark & Oppland 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Bjørn-Saukonflikter i Møre & Romsdal 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Møre og Romsdal2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ola Sigurd GrongstadFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.KARTLEGGING OG INNHENTING AV GRUNNEIERS TILLATELSENordreisa kommuneFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakDet nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.MunkavaresiidaFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.John Audun FurusethFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Leif Arnold GrandeFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Tiltak mot ulvefryktRømskog kommuneFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakByttedyr levert på reir hos kongeørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lauvdalen beitelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Leie av beredskapsområdeØystre Slidre kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Elektronisk overvåkingssystemForeningen Jora beitelagFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Paul Steinar Christensen KokkimFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Utvida tilsyn med bruk av kadaverhundØystre Slidre kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Drift av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommuneFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Administrasjon av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommuneFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Radiobjeller på lamaØystre Slidre kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Kurs for nye kadaverhundekvipasjer i ValdresØystre Slidre kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vågå kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.nordre land kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Finnskogen BeitelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sør-Aurdal kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Utdanning av kadaverhunderØstre Toten saubeitelagFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013
Poster per side121 - 150 of 21237 items