Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tilskudd til klimatilpasningstiltakKlimatilpasningstiltak på overvannssystemer974637766Miljødirektoratet2018
Tilskudd til klimatilpasningstiltakUtredning av flomtiltak i Hegga974637766Miljødirektoratet2017
Tilskudd til klimatilpasningstiltakUtarbeidelse av Kombinasjonsmodell974637766Miljødirektoratet2016
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.984335970Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.986381805Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.987151536 Mula GårdFylkesmannen i Nordland2015
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.989629190Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.992573686Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016
Tilskudd til tiltak mot fremmede organismerBekjemping av parkslirekne på dyrka markA E KristensenMiljødirektoratet2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.A Mattias LabbaFylkesmannen i Troms og Finnmark2020
Tilskudd til fisketiltakOpparbeiding av gytebekkar i/ved MånaAage WoldFylkesmannen i Møre og Romsdal2018
Tilskudd til fisketiltakOpparbeiding gytebekkar i MånaAage WoldFylkesmannen i Møre og Romsdal2016
Tilskudd til fisketiltakRestaurering av gyte-og fiskeplassar MånaAage WoldFylkesmannen i Møre og Romsdal2016
Tilskudd til fisketiltakRydding av gytebekk sjøaureAage WoldFylkesmannen i Møre og Romsdal2015
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfondStatus of light-bellied brent goose in TusneøyaneAarhus UniversitetSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017
Tilskudd til vilttiltakInternasjonal statusrapport for RinggåsAarhus UniversitetMiljødirektoratet2013
Tiltak for trua naturtyperStyvingstre på Nigard Aase, TokkeAase TarjeiFylkesmannen i Vestfold og Telemark2020
Tilskudd til vilttiltakProsjekt havørn i Steigen 2020Aasmund GylsethFylkesmannen i Nordland2020
Tilskudd til vilttiltakProsjekt havørn i SteigenAasmund GylsethFylkesmannen i Nordland2019
Tilskudd til vilttiltakOvervåking av sjøfugl i utvalgte verneområder i NoAasmund GylsethFylkesmannen i Nordland2018
Den naturlige skolesekkenStrindaskolenes miljøhelterABC NATUR ASMiljødirektoratet2016
Tilskudd til vilttiltakWhatBird videreutviklingablemagic asMiljødirektoratet2016
Tilskudd til vilttiltakOptimalisere gjenkjenningssystem for fuglelyd-appablemagic asMiljødirektoratet2015
Tilskudd til vilttiltakApp for smarttelefoner som gjenkjenner fuglesangablemagic asMiljødirektoratet2015
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Abloom aktivitetetsdager i OsloABLOOMOslo fylkeskommune 2020
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfondRecent changes in snow: impact on plant growthAccademia Europea Bolzano - Eurac ResearchSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019
Tiltak for trua naturtyperBeiting og brenning av lyngheier LyklingACO SAMDRIFT DAFylkesmannen i Vestland2020
Tilskudd til tiltak mot marin forsøplingHavtrykk ACTION FOR OCEAN ASMiljødirektoratet2020
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfondOM Norge - OM SvalbardAdalia AsSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Camp ADHDADHD NORGE HAUGALAND OG OMEGN LOKALLAGRogaland fylkeskommune2020
Poster per side121 - 150 of 21237 items