Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Randi M Tukun Sanderud2 mottakere2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mathis Ivan Sara2 mottakere2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Ole Henrik Oskal2 mottakere2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bertil Unga2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakOvervåkning av kalvingstidspunkt i ForollhognaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kari-anne J Ellingsen2 mottakere2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Killingmo Gård Ellingsen2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakHavørn reetablering i østre AgderMorten Erichsen2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av gjess i Oslo og AkershusOslo Kommune Bymiljøetaten2 mottakere2020
Tilskudd til vassmiljøtiltak – kalkingOptimalisering av fliudized bed kalkbrønnNorsk Institutt For Vannforskning2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakOvervåking av havørn på Nord-VestlandetNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakLokal otertetthet VegaøyanVerdensarvområdeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.SCANDCAM –Trøndelag og Møre 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakKullvandring hos storfuglNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakHønsehauken i skog-og kulturlandskap 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakDNA-basert overvåking av fiskeørnStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakVillreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararStiftelsen Norsk Villreinsenter2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av paddelokaliteterStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakGenetiske undersøkelser av frosk, padde og salamanStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakKunnskapsformidling om villrein og villreinfjellFylkesmannen I Agder2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakKommunal forvaltningsplan gåsIndre Østfold Kommune2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakInnlegging av hønsehauklok. i Troms i RovbaseStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakKartleggin av mytende grågås Vestland og RogalandStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakUttesting av best egnede metode(r) for påvisning aStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakForvaltningsplan for gås i Ytre Østfold, ruleringNorges Bondelag2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakVillsvin i Hedmark-Kurs og informasjonNorges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakGås i ØstfoldStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakNordisk symposium om kongeørn 2020Norsk Ornitologisk Forening (nof), Avdeling Hedmark2 mottakere2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Framdrift på utsetting av ulvNaturen For Alle2 mottakere2020
Tilskudd til vassmiljøtiltak – kalkingKalking av div bekkerVåler Jakt Og Fiskeforening2 mottakere2020
Poster per side91 - 120 of 21237 items