Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tilskudd til vilttiltakBrukertest av varslingssystem i bil om elgfareGjøril B Fjeldstad2 mottakere2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Konfliktdempende tiltak mot ulv i EnebakkENEBAKK KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Tilskudd til kommuner med ulverevirNES KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til fisketiltakUngfiskundersøkelser i OgnaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaFylkesmannen i Trøndelag2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)ØSTBØ ASMiljødirektoratet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir DOKUMENTASJON AV ULVESONENS SAMLEDE VIRKNINGERTRYSIL KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Jacob JemtlandFylkesmannen i Oslo og Viken2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Borring etter vann på LeirsjøhyttaMagnor UngdomslagFylkesmannen i Innlandet2020
Tiltak for trua naturtyperSkjøtsel av slåttemark på HytjanstorpetSTORBERGET JANFylkesmannen i Innlandet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Konfliktdempende tiltak i ulvesoneHALDEN KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Prosjekt Ulv i Aurskog-Høland kommuneAURSKOG-HØLAND KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Konfliktdempende tiltak (rovvilt)Ola MoeFylkesmannen i Oslo og Viken2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Tiltak i Elverum kommuneELVERUM KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)ECOFIBER RECYCLING ASMiljødirektoratet2020
Tilskudd til fisketiltakKultiveringshåndbokNorske LakseelverMiljødirektoratet2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)VIKING GJENVINNING ASMiljødirektoratet2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)NORSK LYSTBÅTDESTRUKSJON ASMiljødirektoratet2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Pieti T M Angler KuhmunenFylkesmannen i Nordland2020
Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltningTilleggssøknad "Alnaprosjektet"Norsk Institutt For VannforskningMiljødirektoratet2020
Tilskudd til fisketiltakFilm om genbankPandora Film AsMiljødirektoratet2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Webinar om administrering av skadefellingslagSaltdal KommuneFylkesmannen i Nordland2020
Tilskudd til vilttiltakIntrojakt for damer og unge jenter.Norges Jeger Og Fiskeforbund Finnmark NjffTroms og Finnmark fylkeskommune2020
Tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD)Tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD)STJØRDAL KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)ØSTBØ ASMiljødirektoratet2020
Tilskudd til vilttiltakForvaltningsråd for elg i Stjørdal og MeråkerStjørdal KommuneTrøndelag fylkeskommune2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)FRANZEFOSS GJENVINNING ASMiljødirektoratet2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.KadaverdokumentasjonHamarøy KommuneFylkesmannen i Nordland2020
Skjærgårdstjenesten og tilskudd til tiltak mot marin forsøplingHente avfall fra frivillig rydding/egen ryddingLARVIK KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD)Tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD)GOL KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Kurs skadefellingHemnes KommuneFylkesmannen i Nordland2020
Poster per side91 - 120 of 21187 items