Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tilskudd til fisketiltak SandarnesånaDalane Miljø- Og Ressurslag SaFylkesmannen i Rogaland2020
Tiltak for trua naturtyper Skjøtsel av kystlynghei Duevatnet og RånaneVÆRLANDET PELSSAU DAFylkesmannen i Vestland2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner Solceller på brannstasjonenSarpsborg KommuneMiljødirektoratet2020
Tilskudd til vilttiltak Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening12 mottakere2015
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) Synnalandsneset - Oppstart prosjekteringSunnmøre friluftsrådMøre og Romsdal fylkeskommune2017
Tilskudd til kommuner med ulverevir Tilskudd til kommuner med ulverevir i Hedmark, AkEIDSKOG KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning Tiltaksrettet kartlegging sjøørretbekker i AureMidtnorsk Naturundersøkelse AsMiljødirektoratet2020
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) Ulstein-Kjerringnesvatnet - InfotavleSUNNMØRE FRILUFTSRÅDMøre og Romsdal fylkeskommune2020
Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning Undersøke og om mulig forbedre naturlige og kunstVannområde Indre Oslofjord VestMiljødirektoratet2017
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene Utredning av felles kommunal el-sykkel og bilparkAskøy kommuneMiljødirektoratet2017
Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning Vegetasjonsplan, skjøtselsplan og informasjonsplaVannområde Indre Oslofjord VestMiljødirektoratet2017
Tilskudd til vilttiltak Villmink desimering i sjøfuglbestander - KrsKristiansand kommune, parkvesenetFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2019
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfond Workshop - vegetar matMona Ada AndersenSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017
Tilskudd til fisketiltak IMPRESS Conference on Diadromous FishesNorwegian University of Life Sciences (NMBU)2 mottakere2018
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner" el sykler til barnetransportOmvikdalen BarnehageMiljødirektoratet2020
Tilskudd til vilttiltak"alternativ jakt" rettet mot skoler/ungdomRøros kommune2 mottakere2013
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner"Arbeidsreisesykkel!"Bodø KommuneMiljødirektoratet2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl."Bygging og hantering av revbås og kråkefelle"Målselv JFFFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene"Den dyktige bonden"Landbrukskontoret for HadelandMiljødirektoratet2018
Den naturlige skolesekken"Det store bildet"Fjelldriv ASMiljødirektoratet2015
Tilskudd til vilttiltak"Dun i 2000 år - DunprosjektetBirgitta Berglund11 mottakere2014
Tilskudd til vilttiltak"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund5 mottakere2017
Tilskudd til vilttiltak"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund12 mottakere2015
Tilskudd til vilttiltak"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund7 mottakere2013
Tilskudd til fisketiltak"Fisk som klatrer i fjell" - Bok om villaksJostein HenriksenMiljødirektoratet2019
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl."Framtidas jervejegere"Tura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)"Friluftsliv for alle"SAGATUN BRUKERSTYRT SENTERInnlandet fylkeskommune2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene"Grøne dalar 2025"- klimavenleg infrastrukturStryn kommuneMiljødirektoratet2017
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner"Hydrogendrevet hurtigbåt"Finnmark FylkeskommuneMiljødirektoratet2019
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner"Klimanettverket i Vestfold og Telemark"Telemark fylkeskommuneMiljødirektoratet2019
Poster per side61 - 90 of 21237 items