Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tilskudd til vilttiltakHubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening16 mottakere2013
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av marine IBANorsk Ornitologisk Forening17 mottakere2017
Tilskudd til vilttiltakHvor mye rødrev finnes det - videreføring Norsk institutt for naturforskning17 mottakere2016
Tilskudd til vilttiltakFôring av hjortevilt - ei kunnskapsoversiktHøgskolen i Hedmark17 mottakere2013
Tilskudd til vilttiltakKatt som predatorNorsk Ornitologisk Forening18 mottakere2018
Tilskudd til vilttiltakProduksjon av oppdatert Europeisk hekkeatlasNorsk Ornitologisk Forening18 mottakere2018
Tilskudd til vilttiltakNasjonal kartlegging av tjeldNorsk Ornitologisk Forening18 mottakere2018
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening18 mottakere2018
Tilskudd til vilttiltakGjess som utfordring og ressursNorsk institutt for naturforskning18 mottakere2018
Tilskudd til vilttiltakHønsefuglportalenNorsk institutt for naturforskning18 mottakere2016
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening18 mottakere2016
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av hekkende fjellvåk i NorgeNorsk Ornitologisk Forening18 mottakere2014
Tilskudd til vilttiltakKatt som predatorNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2017
Tilskudd til vilttiltakFugl og miljøkriminalitet i NorgeNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2017
Tilskudd til vilttiltakKartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2017
Tilskudd til vilttiltakKartlegging og verifisering av oter - 2017Norsk instituut for naturforskning19 mottakere2017
Tilskudd til vilttiltakNasjonal kartlegging av taksvaleNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2017
Tilskudd til vilttiltakKartlegging og verifisering av oter i Norge - 2016Norsk instituut for naturforskning19 mottakere2016
Tilskudd til vilttiltakFugl og miljøkriminalitet i NorgeNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2016
Tilskudd til vilttiltakNasjonal kartlegging av gravandNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2016
Tilskudd til vilttiltakKartlegging og verifisering av oter i NorgeNorsk instituut for naturforskning19 mottakere2015
Tilskudd til vilttiltakNasjonal kartlegging av havelleNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2015
Tilskudd til vilttiltakHønsefuglportalen 2015Norsk institutt for naturforskning19 mottakere2015
Tilskudd til vilttiltakBokprosjektet "Sjeldne fugler i Norge"Norsk Ornitologisk Forening19 mottakere2013
Tilskudd til vilttiltakEksponering av bever under vårjakta Frank Narve Rosell19 mottakere2013
Tilskudd til vilttiltakBrukertest av varslingssystem i bil om elgfareGjøril B Fjeldstad2 mottakere2020
Tilskudd til vilttiltakJegerskolenAlta Jeger Og Fiskerforening2 mottakere2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders A Sara2 mottakere2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Ferdigstille gjerdestandardØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif Larsen2 mottakere2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Knut Magne Lie Rukke2 mottakere2020
Poster per side61 - 90 of 21237 items