Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.02047645746Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.02047645746Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.1 B Ålma- Gissingerbekken BeitelagFylkesmannen i Trøndelag2019
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Samseilas 20201 SØGNE SJØSPEIDERGRUPPEAgder fylkeskommune2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Pinseleir sjøspeidere 20201 SØGNE SJØSPEIDERGRUPPEAgder fylkeskommune2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Utvikle en naturlig samlingsplass i nærmiljøet!1. SKOGER SPEIDERGRUPPEViken fylkeskommune2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Inn kjøp av telt til ny patrulje i speidergruppa.1.GULSETH SPEIDERGRUPPEVestfold og Telemark fylkeskommune2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Sommerleir for speidere i 1. Skougu,1.SKOUGUM SPEIDERGRUPPEViken fylkeskommune2020
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfondStrandryddingstokt 10. trinn Longyearbyen skole10. trinnnSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2016
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.10/27 works Steffen BuchFylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.1948Fylkesmannen i Oslo og Viken2019
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.1976Fylkesmannen i Oslo og Viken2019
Tilskudd til tiltak mot marin forsøplingHold kysten i Kinnmark og Troms ren2 MARINE ASMiljødirektoratet2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Pinseleir i Ryfylke 20202. SANDNES SJØSPEIDERGRUPPE AV NSFRogaland fylkeskommune2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.23 sieinnus/navgastat gruppe c-jalgonFylkesmannen i Troms og Finnmark2019
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.23 sieinnus/navgastat gruppe c-jalgonFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.23 sieinnus/navgastat gruppe c-jalgonFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.23 sieinnus/navgastat gruppe c-jalgonFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.23 sieinnus/navgastat gruppe c-jalgonFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.33T IttunjargaFylkesmannen i Troms og Finnmark2019
Tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressurserSopptur med 4H Agder4h AgderMiljødirektoratet2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Barnevandrerstien - sove ute4H AGDERAgder fylkeskommune2020
Tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressurserNaturens skattekammer4h BuskerudMiljødirektoratet2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Sov ute med 4H Buskerud4H BUSKERUDViken fylkeskommune2020
Tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressurserTa vare på arven og ressursene våre gjennom generasjoner4h FinnmarkMiljødirektoratet2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Friluftsliv gjennom 4H året4H FINNMARKTroms og Finnmark fylkeskommune2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Sov ute- under åpen himmel 4H FINNMARKTroms og Finnmark fylkeskommune2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Drømmeplassen4H HEDMARKInnlandet fylkeskommune2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Fylkesleir som arrangeres for alle i 4H i Hedmark.4H HEDMARKInnlandet fylkeskommune2020
Tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressurserJakthelg for ungdom 4h Møre Og RomsdalMiljødirektoratet2020
Poster per side61 - 90 of 21237 items