Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)NORDHORDLAND OG GULEN INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKSMiljødirektoratet2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAPMiljødirektoratet2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.sporhund ulvKai GjestvangFylkesmannen i Oslo og Viken2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Arntsen FrankFylkesmannen i Nordland2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)NORSK GJENVINNING ASMiljødirektoratet2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)NORSK GJENVINNING ASMiljødirektoratet2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Karina HoffFylkesmannen i Oslo og Viken2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)ECOFIBER RECYCLING ASMiljødirektoratet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Søknad om tilskudd til kommuner med ulverevirÅMOT KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Tilskudd til kommuner med ulverevir i Hedmark, AkEIDSKOG KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak ÅSNES KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Søknad om tilskudd til konfliktdempende midler -VÅLER KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Rovviltprosjektet i Indre Østfold INDRE ØSTFOLD KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Tilskudd til kommuner med ulverevir - MarkerMARKER KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Tilskudd ulverevirSØR-ODAL KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Tilskudd til kommuner med ulverevir - AremarkAREMARK KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir USS-initiert prosjekt RENDALEN KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Konfliktdempende tiltak rettet mot ulvLØRENSKOG KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Tilskudd til kommuner med ulverevirKONGSVINGER KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Kompensasjon til grunneiere og beitebruker.STOR-ELVDAL KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Konfliktdempende midler 2020 - Grue kommuneGRUE KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Konfliktdempende tiltak mot ulvRÆLINGEN KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ola MoeFylkesmannen i Oslo og Viken2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Konfliktdempende tiltak for - RakkestadRAKKESTAD KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Follo Truckutleie A/SMiljødirektoratet2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)NORSK LYSTBÅTDESTRUKSJON ASMiljødirektoratet2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)VIKING GJENVINNING ASMiljødirektoratet2020
Andre øremerkede friluftslivstilskuddFriluftslivstiltak i OFs friområderOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅDMiljødirektoratet2020
Tilskudd til kommuner med ulverevir Prosjekt ulv Lillestrøm kommuneLILLESTRØM KOMMUNEMiljødirektoratet2020
Andre øremerkede friluftslivstilskuddTilretteleggingstiltak sikra friluftslivsområdeFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUNDMiljødirektoratet2020
Poster per side61 - 90 of 21187 items