Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tilskudd til vilttiltakRegistrering av andefugler Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016
Tilskudd til vilttiltakByttedyr levert på reir av hubro Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2015
Tilskudd til vilttiltakByttedyr hos vandrefalk: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2015
Tilskudd til vilttiltakKamerafeller for smågnagere Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015
Tilskudd til vilttiltakKamerafeller for smågnagere Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015
Tilskudd til vilttiltakByttedyr levert på reir av kattugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2015
Tilskudd til vilttiltakByttedyr levert på reir av hubro Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2015
Tilskudd til vilttiltakRegistrering av andefugler Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015
Tilskudd til vilttiltakByttedyr hos fiskeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015
Tilskudd til vilttiltakKatten som predator: Video og GPS Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet2 mottakere2015
Tilskudd til vilttiltakByttedyr hos katt: Hva og hvor? Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2015
Tilskudd til vilttiltakByttedyr levert på reir av kongeørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2015
Tilskudd til vilttiltakByttedyr hos kongeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015
Tilskudd til vilttiltakByttedyr hos havørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015
Tilskudd til vilttiltakByttedyr levert på reir av havørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2015
Tilskudd til vilttiltakByttedyr levert på reir av fiskeørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2015
Tilskudd til vilttiltakValg og håndtering av byttedyr hos kattugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2014
Tilskudd til vilttiltakVideoovervåking av byttedyr levert på kongeørnreir Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014
Tilskudd til vilttiltakArealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2014
Tilskudd til vilttiltakByttedyr levert på reir av kongeørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2014
Tilskudd til vilttiltakByttedyr levert på reir hos kongeørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2013
Tilskudd til vilttiltakHabitatvalg hos rovfugler basert på jaktsuksess Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2013
Tilskudd til vilttiltakByttedyrvalg hos kongeørn (Aquila chrysaetos) Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2013
Tilskudd til vilttiltakHabitatvalg hos rovfugler basert på jaktsuksess Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2013
Tilskudd til kommuner med ulverevir Vertskommune ulv - verktøy og virkemidler Miljø og teknikkMiljødirektoratet2019
Tilskudd til kommuner med ulverevir Vertskommune for ulv - verktøykasse og virkemidler Miljø og teknikkMiljødirektoratet2018
Tilskudd til kommuner med ulverevir Midler til kommuner med ulverevir Miljø og teknikkMiljødirektoratet2017
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.ROVILTDIALOG Miljø og teknikkFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017
Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøvenRefusjon av kommunens utgifter til jegerprøven Suldal kommuneMiljødirektoratet2019
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.02047645746Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018
Poster per side31 - 60 of 21237 items