Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner SYKKELBYGDA VOSS. Voss KommuneMiljødirektoratet2019
Tilskudd til fisketiltak Utlegging Gytesubstrat -Vikhammerelva og SagelvaKay Arne OlsenFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015
Tilskudd til vilttiltak "Bygging og hantering av revbåsMålselv JFF2 mottakere2014
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfond 7th Norwegian Environmental Toxicology SymposiumNorwegian University of Science and TechnologySvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017
Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer Bekjempelse av mink Norges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og RomsdalMiljødirektoratet2020
Tilskudd til vilttiltak Bestandsovervåking av Havørn i HordalandNorsk Ornitologisk ForeningFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til fisketiltak Biotopforbedrende tiltak i Kjærebekken på TjømeTønsberg Og Omegns Jeger- Og FiskerforeningStatsforvalteren i Vestfold og Telemark2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene Blakli helse og velferdsenter Trondheim eiendomMiljødirektoratet2018
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) Bogneset - Furmyr - Etablering av grasbakkeSunnmøre friluftsrådMøre og Romsdal fylkeskommune2018
Tiltak for trua naturtyper BrunsbergengaHåkon LundStatsforvalteren i Innlandet2021
Tilskudd til vilttiltak Bråten Gård, Aurskog gr/br 163/16Kjell Tore MaalenStatsforvalteren i Oslo og Viken2021
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfond Bærekraftig turisme og dyrevelferd Arctic Husky Travellers ASSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2018
Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning Børstevasker for fritidsbåter i Indre OslofjordFinn Arne JohannessenMiljødirektoratet2017
Tilskudd til vilttiltak Deltaking i rettshavarane sitt driftsplanarbeidSaltdal kommune Rådhuset Kirkegata 23 8250 Rognan Nordland fylkeskommune2014
Tilskudd til fisketiltak Det andre intern. seminar om restaurering,BergenNorce Norwegian Research Centre AsMiljødirektoratet2020
Tilskudd til vilttiltak Digital elgbeitetakseringSkogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)Miljødirektoratet2015
Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning Dokumentere avrenning av gummigranulatVannområde Indre Oslofjord VestMiljødirektoratet2017
Tilskudd til fisketiltak Drift av klekkeri GlommaNGOFAFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016
Tiltak for trua naturtyper eikene på Haugholteirik Johansen DobbedalStatsforvalteren i Vestfold og Telemark2021
Tilskudd til fisketiltak El-måling i AagaardselvaNGOFAFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015
Tilskudd til vilttiltak ETTERSØK AV SKADET VILTErling KjelvikVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017
Tilskudd til vilttiltak Felles strategi for forvaltning av hjorteviltet iSnillfjord kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017
Tilskudd til fisketiltak Flytting/oppgradering av "Lakseloftet".Hegra HistorielagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfond Forbrenning av egenprodusert biomasse til gjenvinSvalbard Bryggeri ASSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2016
Den naturlige skolesekken formidling av natur i klimaendringenes tidsalderVaranger museumMiljødirektoratet2017
Tilskudd til vilttiltak FOU FJELLREV, RØDREV, FJELLØKOSYSTEM 2019Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) Friluftsdag ved friluftsport Stavsjøen i Malvik TRONDHEIM KOMMUNETrøndelag fylkeskommune2021
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) Friluftslivstiltak-laksefiske for bevegelseshemmeTRONDHEIM OMLAND FISKEADMINISTRASJONTrøndelag fylkeskommune2021
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene Fylkeskommunalt HydrogennettverkSogn og Fjordane fylkeskommuneMiljødirektoratet2018
Tilskudd til fisketiltak Genetisk innkrysning i AltaelvaNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2016
Poster per side1 - 30 of 25056 items