Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
"Bygging og hantering av revbåsMålselv JFF10 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Bestandsovervåking av Havørn i HordalandNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Deltaking i rettshavarane sitt driftsplanarbeidSaltdal kommune Rådhuset Kirkegata 23 8250 Rognan  Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Digital elgbeitetakseringSkogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)Miljødirektoratet2015Avslått
ETTERSØK AV SKADET VILTErling Kjelvik15 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Felles strategi for forvaltning av hjorteviltet iSnillfjord kommuneFylkesmannen i Møre og Romsdal2017Ikke realitetsbehandlet
FOU FJELLREV, RØDREV, FJELLØKOSYSTEM 2019Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNOF avdeling Rogaland15 000Fylkesmannen i Rogaland2017Delvis innvilget
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNOF avdeling RogalandFylkesmannen i Rogaland2016Avslått
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNorges Jeger Og Fiskeforbund Oppland Innlandet fylkeskommune2020Ikke behandlet
Kartlegging av hubro i OANorsk Ornitologisk Forening20 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderNorsk Ornitologisk Forening35 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening 9 mottakere2017Ikke behandlet
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening10 00012 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Mink- og sjøfuglprosjekt 2013-15Karmøy kommune15 000Fylkesmannen i Rogaland2015Delvis innvilget
Nordisk kongeørnsymposiiumNorsk Ornitologisk Forening (nof), Avdeling HedmarkMiljødirektoratet2020Avslått
Opplæringskurs vilt 2018Norges Jeger- og Fiskerforbund avd TelemarkTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening70 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 12 mottakere2015Ikke behandlet
Villmink desimering i sjøfuglbestander - KrsKristiansand kommune, parkvesenet50 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2019Delvis innvilget
"alternativ jakt" rettet mot skoler/ungdomRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
"Dun i 2000 år - DunprosjektetBirgitta Berglund 11 mottakere2014Ikke behandlet
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund5 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund12 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund 7 mottakere2013Ikke behandlet
#EcoTickAtle Mysterud300 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
”SPARC – analyser av paleozoologisk materiale” (reBirgitte Skar Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
14th Arctic Ungulate ConferenceNINA300 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 3710 items