Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Bevare/unngå skade på rødyrkje førsteslåttYngve VigelandAgder fylkeskommune2020Avslått
Restaurering av salamanderdammer - hydrologiSciencemonastery AsMiljødirektoratet2020Avslått
Grunneierbasert hjorteforvaltning i Vestland fylkeNorges BondelagMiljødirektoratet2020Avslått
Videreføring av prosjektet «Saltslikkesteiner som Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Lage en app for registrering av felte villsvinStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Hvitryggspettens økologi i vestnorske furuskogerNni Resources AsFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Moose reproduction in a changing climateHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Endringer i alpine fuglesamfunnNni Resources AsFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Søknad om økonomisk støtte til figurjaktNorges Jeger Og FiskerforbundTrøndelag fylkeskommune2020Avslått
Grågås på Vestlandet. - bestandsøkologiNni Resources AsFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Tilskudd vilttiltak 2020 - Rydding av viltovergangSteinkjer KommuneTrøndelag fylkeskommune2020Avslått
Flaggermus-, spissmus, øvrige pattedyrregistreringNaturformidling, Konsekvensutredning Og Forskning Jeroen Van Der KooijFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Risikovurdering av sykdomstrusler hos fjellrev Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
FOU FJELLREV, RØDREV, FJELLØKOSYSTEM 2019Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Frost without Snow and IceArtic Light AsMiljødirektoratet2020Avslått
Fagsamling kommunal viltforvaltningUtmarksavdelinga Vest AsVestland fylkeskommune2020Avslått
Regionsvis samarbeid hjorteforvaltning AgderUtmarksavdelinga Vest AsAgder fylkeskommune2020Avslått
SNP-genotyping av gaupeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Effective brown bear monitoring in Norway by SNPsStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Familiegrupper blant jerv i SkandinaviaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Kartlegging av paddelokaliteterStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått
Genetiske undersøkelser av frosk, padde og salamanStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått
Sjøfuglteljing i Svellingsflaket lvoFylkesmannen I NordlandFylkesmannen i Nordland2020Avslått
Uttesting av best egnede metode(r) for påvisning aStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått
Foodscapes for large herbivoresHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Villsvinets økologi: spredning og habitatbrukStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Drones for moose monitoringHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Overvåking og ringmerking av havørn i SunhordlandDag BrynjelsenFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Ekstraordinære oppgave EttersøkskorpsetMålselv KommuneFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Om bruk av hund på jakt og Bedre utnytting av vil Natur, Plan Og Utvikling Baklid2 mottakere2020Avslått
Poster per side1 - 30 of 3709 items