Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Bevare/unngå skade på rødyrkje førsteslåttYngve VigelandAgder fylkeskommune2020Avslått
Restaurering av salamanderdammer - hydrologiSciencemonastery AsMiljødirektoratet2020Avslått
Opplæringsjakt i skolenForollhogna VillreinvaldFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Grunneierbasert hjorteforvaltning i Vestland fylkeNorges BondelagMiljødirektoratet2020Avslått
Tiltaksplan for skogsfugl - Modellering og kartlegNorconsult AsViken fylkeskommune2020Avslått
BJØRNEBINNER I INNLANDETHøgskolen I InnlandetFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Videreføring av prosjektet «Saltslikkesteiner som Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Lage en app for registrering av felte villsvinStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Hvordan påvirkes viltet av fyrverkeri på nyttårsaNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Hvitryggspettens økologi i vestnorske furuskogerNni Resources AsFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Moose reproduction in a changing climateHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Endringer i alpine fuglesamfunnNni Resources AsFylkesmannen i Vestland2020Avslått
URBPOPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Søknad om økonomisk støtte til figurjaktNorges Jeger Og FiskerforbundTrøndelag fylkeskommune2020Avslått
Fargeringmerking av måker og knoppsvanerNorsk Ornitologisk Forening Avd. Vest-agder, Fylkets FuglevernforeningFylkesmannen i Agder2020Avslått
Grågås på Vestlandet. - bestandsøkologiNni Resources AsFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Etablering av åtebuer med foringsanleggSkien Jeger Og FiskerforeningVestfold og Telemark fylkeskommune2020Avslått
Tilskudd vilttiltak 2020 - Rydding av viltovergangSteinkjer KommuneTrøndelag fylkeskommune2020Avslått
Flaggermus-, spissmus, øvrige pattedyrregistreringNaturformidling, Konsekvensutredning Og Forskning Jeroen Van Der KooijFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Risikovurdering av sykdomstrusler hos fjellrev Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
FOU FJELLREV, RØDREV, FJELLØKOSYSTEM 2019Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Skadefelling - omfang og bestandseffektStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Utvidet overvåking for grågåsStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Frost without Snow and IceArtic Light AsMiljødirektoratet2020Avslått
Fagsamling kommunal viltforvaltningUtmarksavdelinga Vest AsVestland fylkeskommune2020Avslått
Regionsvis samarbeid hjorteforvaltning AgderUtmarksavdelinga Vest AsAgder fylkeskommune2020Avslått
Estimat av hekke- og mytebestand av grågås i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Pilotprosjekt for valg av nytt ringmerkingsprogramArc Arctic Research And Consulting DaMiljødirektoratet2020Avslått
Kurs i jakt på kanadagåsNorges Jeger- Og Fiskerforbund- AkershusViken fylkeskommune2020Avslått
SNP-genotyping av gaupeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Poster per side1 - 30 of 3710 items