Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av predasjon og sykdom hos villrein i Rondane Sør villreinutvalg 2 mottakere2017Ikke behandlet
apport trening for stående fuglehunderAnne Grethe Bakkevold 2 mottakere2017Ikke behandlet
Kurs i kystseljakt.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Elgjaktopplæring - damer.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Elgjaktopplæring - ungdom.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Ettersøk vidregående - 3 kurs.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Småviltjakt for førstegangjegere - ungdom.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Småviltjakt førstegangsjegere - damerNorges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Jaktlederkurs - elgjaktNorges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
kalvingstidspunkt og mulige effekter av selektiv jNINA 2 mottakere2017Ikke behandlet
Registrering av hekkende kongeørn HelgelandArctic Research and Consulting da45 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
MIGRAPOP 2017Norsk institutt for naturforskning300 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Bestandsovervåking Sildemåke Troms/Finnmark 2017NOF avdeling Troms20 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Opplæring i jaktBrensholmen/Sommarøy utviklingslag2 mottakere2017Avslått, Avslått
Landbruk, engplanter og gåsebeitingNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Havørn ; etablering i Aust-AgderMorten Erichsen2 mottakere2017Avslått, Avslått
GOOSEHUNT 2017Norsk institutt for naturforskning150 0002 mottakere2017Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av hubroNorsk institutt for naturforskning (NINA)2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
GÅS i VESTFOLDNorsk institutt for naturforskning80 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
SkytetreningRødøy jeger og fiskeforening2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Hjortens bruk av over- og undergangar til vegkryssNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Minke mink- og kråkebestandKrøttøy Grunneierlag2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Teljing av villrein, vinter og sommarVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Utrydding av minkBrensholmen/Sommarøy utviklingslag31 1002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Viltkamera til formidlingSauherad Jeger- og Fiskerforening 2 mottakere2017Ikke behandlet
Innkjøp av mårfellerSauherad Jeger- og Fiskerforening 2 mottakere2017Ikke behandlet
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2017Ikke behandlet
Villreinens bruksområder i randsoneneVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre2 mottakere2017Avslått, Avslått
ETTERSØKSRINGEN FOR SKADET HJORTEVILTEttersøksringen for skadet hjortevilt2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Poster per side241 - 270 of 4179 items