Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kurs i kystseljakt.Norges Jeger- og Fiskerforbund35 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Småviltjakt for førstegangjegere - ungdom.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Ettersøk vidregående - 3 kurs.Norges Jeger- og Fiskerforbund2 mottakere2017Avslått
Småviltjakt førstegangsjegere - damerNorges Jeger- og Fiskerforbund2 mottakere2017Avslått
Elgjaktopplæring - ungdom.Norges Jeger- og Fiskerforbund37 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Elgjaktopplæring - damer.Norges Jeger- og Fiskerforbund2 mottakere2017Avslått
Jaktlederkurs - elgjaktNorges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
GOOSEHUNT 2017Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2017Ikke behandlet
MIGRAPOP 2017Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2017Ikke behandlet
Hjortens bruk av over- og undergangar til vegkryssNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Bestandsovervåking Sildemåke Troms/Finnmark 2017NOF avdeling Troms20 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Havørn ; etablering i Aust-AgderMorten Erichsen2 mottakere2017Avslått, Avslått
DNA-basert overvåking av hubroNorsk institutt for naturforskning (NINA)2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Teljing av villrein, vinter og sommarVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Registrering av hekkende kongeørn HelgelandArctic Research and Consulting da45 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Opplæring i jaktBrensholmen/Sommarøy utviklingslag2 mottakere2017Avslått, Avslått
SkytetreningRødøy jeger og fiskeforening2 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet
GÅS i VESTFOLDNorsk institutt for naturforskning80 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
kalvingstidspunkt og mulige effekter av selektiv jNINA25 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt
Landbruk, engplanter og gåsebeitingNorsk institutt for naturforskning20 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Minke mink- og kråkebestandKrøttøy Grunneierlag2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Innkjøp av mårfellerSauherad Jeger- og Fiskerforening 2 mottakere2017Ikke behandlet
Utrydding av minkBrensholmen/Sommarøy utviklingslag15 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Viltkamera til formidlingSauherad Jeger- og Fiskerforening 2 mottakere2017Ikke behandlet
Bestandsovervåkning villreinVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre2 mottakere2017Avslått, Avslått
Kartlegging av mytende gjess i Oslo og AkershusOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen2 mottakere2017Avslått, Avslått
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening80 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Elgen i FinnmarkNIBIO100 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Poster per side241 - 270 of 4160 items