Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Småviltjakt førstegangsjegereNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Kvinandprosjektet Lillehammer kommuneLillehammer kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Villmarksleir i Øst og Vest FinnmarkNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Bestandstudier av storlom i HordalandNNI Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Utdanning av nye jegerprøveinstruktørerNorges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2013Ikke behandlet
Småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kvinneaktiviteter i 2013NJFF-Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Bedre rådyrjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Forvaltningsplaner for grågås i Ørland/BjugnLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kartlegging av vannriksas forflytninger i A-ANorsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2013Avslått, Avslått
Vindkraftutbyggingens påvirkning på naturNaturRestaurering AS20 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Felles rovviltjaktområde Vest AgderSogn og Fjordane Skogeigarlag30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO20 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Havørnas arealbruk i innlandsområder i NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Jubileumsutstilling Ringmerkingen 100 årMuseum Stavanger, Ringmerkingssentralen180 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og vinterområder for brushaneNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Satellittmerking av fiskeørn i ØstfoldRune Aae30 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Internasjonal statusrapport for RinggåsAarhus UniversitetMiljødirektoratet2013Avslått
Byttedyrvalg hos kongeørn (Aquila chrysaetos) Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2013Avslått
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening1 199 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening402 936Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening357 373Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Diverse naturforvaltningstiltakSabimaMiljødirektoratet2013Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO3 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Jaktkurs KanadagåsNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Avslått
Huskatters påvirkning på ulike viltarterNorsk institutt for naturforskning45 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av hubro i OANorsk Ornitologisk Forening20 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Oppdatering tiurleiker i NaturbasenHalden kommune30 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2013Marker kommune54 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Poster per side241 - 270 of 4647 items