Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåkning av utvalgte storfuglleiker i KongsbergSweco Norge AS Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Viltkart- oppdatere, kvalitetssikre, digitalisereRøros kommune 2 mottakere2013Levert
Overvaking av havørn i Sogn og FjordaneNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Kurs i feller og fellefangstNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
RevejaktkursNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Storviltjaktkurs med fadderordningNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Bestandsøkologiske studier av smålom og storlomNNI Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Vilt- og fiskeseminar 2013NJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Kartlegging av jaktfalk i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Kartlegging av sjøfugl i reservatoum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Levert
Slaktekurs - hjorteviltProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Levert
Vidaregåande kurs ettersøk og fagdag ettersøkNJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Pilotprosjekt trekk hos flaggermusMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Levert
Kartlegging av hekkende svarthalespove i TromsNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Levert
Overvåkning havørn Smøla Tor Moholt Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Levert
Bestandsovervåking av Havørn i HordalandNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Levert
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Rødlistearter- overvåking kjente hekkelokaliteterRøros kommune 2 mottakere2013Levert
Kurs i sjøfugljaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Levert
Overvåking av horndykker i TromsNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Levert
Levende kyst, skog og høyfjellNaturvernforbundet Miljødirektoratet2013Levert
Jaktforvaltning i Norge og DanmarkNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2013Levert
Bestandsovervaking - Havørn - Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Levert
GåsejaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
RypetakseringStryn og Hornindal jeger og fiskarlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
RådyrjaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
RevejaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Rådyr Norderhov utmarkslagRoy Ørpen Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
GOOSEHUNTNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Hønsehauk og skogbruk i Vesterålen - del 2Sortland kommune Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Poster per side241 - 270 of 4578 items