Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
RødrevprosjektetNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Kartlegging av elg og hjort i Drangedal kommuneDrangedal kommuneTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Hjort 2013Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2013Ikke behandlet
Reinsdyr og lineære inngrepInstitutt for Naturforvaltning, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap 5 mottakere2013Ikke behandlet
Villmarksleir i Øst og Vest FinnmarkNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Utdanning av nye jegerprøveinstruktørerNorges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Infoblad jakt og fiske - infoside internettNJFF-Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Smårovdyrs tilgang til og utnyttelse av kadaverPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Søknad om telling av elgbestanden i VestvågøyVestvågøy kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Overvåking av hønsehauk i Sør-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Taksering av elgbeiteØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2013Ikke behandlet
RypetakseringStryn og Hornindal jeger og fiskarlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
GåsejaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Fluefiskekurs for kvinner og ungdomNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
RevejaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
"alternativ jakt" rettet mot skoler/ungdomRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
GaupejaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Hubro og kraftforsyning på Solværøyene, Lurøy kommNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Status og tiltaksplan for småvilt i Hemne Hemne kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Storviltjaktkurs med fadderordningNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Jaktforvaltning i Norge og DanmarkNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Bestandsøkologiske studier av smålom og storlomNNI Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i NordlandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Overvåking av horndykker i TromsNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Kurs i sjøfugljaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Bestandsovervåking av Havørn i HordalandNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Registrering av beverlokaliteter - Rinna og AuggaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
RØDREVEN: EN GENERALIST PÅ FREMMARSJHögskolan i Hedmark140 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Driftsplan for småvilt i Åfjord statsallmenningLasse Frost Eriksen6 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Poster per side241 - 270 of 4608 items