Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseBIRDLIFE NORGE20 0006 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugleBIRDLIFE NORGE20 0003 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
Bestandsutvikling og trekk hos lappspurvBIRDLIFE NORGE10 0007 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Bestandsutvikling og trekk hos lappspurv (M)BIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Overvaking av havørn i Møre og RomsdalBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Overvaking av havørn i VestlandBIRDLIFE NORGE30 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Hekkeflåte for terner og små måker BIRDLIFE NORGE20 0005 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Hettemåkekartlegging (M)BIRDLIFE NORGE55 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Trekk og habitatbruk hos fiskeørnBIRDLIFE NORGE3 mottakere2022Avslått, Innvilget som omsøkt
Ringmerking av gråmåke i og rundt OslofjordenBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Fiskemåke overvåking og fargeringmerking ViltfondBIRDLIFE NORGE30 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
HettemåkekartleggingBIRDLIFE NORGE20 0006 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Ærfuglovervåking Indre OslofjordBIRDLIFE NORGE30 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Sjøfuglregistrering i Porsangerfjord IBA MBIRDLIFE NORGE15 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Sjøfuglregistrering i Porsangerfjord IBABIRDLIFE NORGE32 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (M)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Levert
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (S)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Levert
Overvåking av storspove (M)BIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Overvåking av storspove (S)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Levert
Kartlegging av horndykker i Innlandet (M)BIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Kartlegging av horndykker i Innlandet (S)BIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Overvåking av hvitkinngås på våren MBIRDLIFE NORGE100 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av hvitkinngås på våren SBIRDLIFE NORGE75 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak MBIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak SBIRDLIFE NORGE30 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Svarthalespove i Nord-NorgeBIRDLIFE NORGE2 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av vandrefalk i nordlige TrøndelagBIRDLIFE NORGE10 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av jaktfalk i TrøndelagBIRDLIFE NORGE10 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Trøndelag (sør-delen)BIRDLIFE NORGE25 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk (M)BIRDLIFE NORGE75 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Poster per side241 - 270 of 5085 items