Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Flaggermusprosjekter 2016NORSK ZOOLOGISK FORENING298 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak - beiteskader fra hjortNORGES BONDELAG290 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Manipulering av fôrtilgang for rødrev gjennom åretHøgskolen i Innlandet290 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening288 400Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
sjøfuglers diett utenom hekkesesongenNINA Tromsø283 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Prosjektet forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa280 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
KOAT rypemodul - overvåkningsmetodikkUniversitetet i Tromsø280 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Halsmerking av grågåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA275 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Halsmerking av grågås i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina275 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Halsmerking av grågås i NorgeNorsk institutt for naturforskning275 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Halsmerking av grågåsNorsk institutt for naturforskning275 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
SUSTHERBStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina260 0006 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
SUSTHERBNorsk institutt for naturforskning260 0006 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
SUSTHERBNorsk institutt for naturforskning260 0007 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval253 791Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
SKOGSJERV - Bestand, økologi og konfliktreduksjonHØGSKOLEN I INNLANDET250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
GOOSEHUNT 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kompetanseheving kommunale viltforvatlere SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2021VILLREINRÅDET I NORGE250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Oterfallvilt og oterkartleggingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina250 00010 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Elgen i Oppland 2020-2023Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina250 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2020Villreinrådet I Norge250 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Etablering og anvendelse av biobank for villrein -Veterinærinstituttet250 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Hvor mye rødrev finnes det - sluttføring av fase 1Norsk institutt for naturforskning250 00011 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Oterfallvilt og oterkartleggingNorsk instituut for naturforskning250 0008 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Fallviltundersøkelser - freda arterVeterinærinstituttet250 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Toppskarvenes områdebruk i tareskogsområderNorsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Sporing av havsvaleNorsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Poster per side241 - 270 of 4165 items