Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fagkvelder om elg og elgforvaltningUTMARKSFORVALTNINGEN AS Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Lirypas økologi i et skiftende klima 3.0STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
A thriving coast- predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
Kartlegging av Grågåsreir i ferskvannslokaliteterUTMARKSFORVALTNINGEN AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Videreføring - bestandsovervåking på gås 2022PORSANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Bestandsutvikling hos boltit og fjellerkeNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 2 mottakere2022Ikke behandlet
Grunneierbasert villsvinforvaltningNORSKOG 2 mottakere2022Ikke behandlet
A thriving coast - predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
Elgbeitekartlegging Namsskogan kommuneNAMSSKOGAN KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Ærfuglovervåking Indre OslofjordBIRDLIFE NORGE 2 mottakere2022Ikke behandlet
Sjøfuglregistrering i Porsangerfjord IBA MBIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Sjøfuglregistrering i Porsangerfjord IBABIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Snøuglas økologi og bestandsforholdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 7 mottakere2022Ikke behandlet
Bestandsvekst og effekter av jakt på rødrevSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (M)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (S)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Overvåking av storspove (M)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Overvåking av storspove (S)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kartlegging av horndykker i Innlandet (M)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kartlegging av horndykker i Innlandet (S)BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Lundens populasjonsøkologi på RøstSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Overvåking av hvitkinngås på våren MBIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Overvåking av hvitkinngås på våren SBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak MBIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak SBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Slakte/parteringskursVILTHALLEN AS Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Svarthalespove i Nord-NorgeBIRDLIFE NORGE 2 mottakere2022Ikke behandlet
Overvåking av vandrefalk i nordlige TrøndelagBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
COAT - Jaktfalkkartlegging og overvåkning VarangerUNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Registrering av spillplasser for tiurSØR-FRON KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side211 - 240 of 4610 items