Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugle MNORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Bestandsplanarbeid og åpning av rådyrjaktSALTDAL KOMMUNE25 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Genetiske undersøkelser paddeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltit MNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Tilskudd til drift av samarbeidsorgan.RENNEBU UTMARKSRÅD30 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNORSK ORNITOLOGISK FORENING4 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kompetanseheving kommunale viltforvatlere SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
spatial integrated population modelSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Kartlegging av jaktfalk i TrøndelagNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
SlaktekursSALTDAL KOMMUNE37 500Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Overvåking av vandrefalk i nordlige TrøndelagNORSK ORNITOLOGISK FORENING25 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Trøndelag (sør-delen)NORSK ORNITOLOGISK FORENING45 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Slakte og parteringskursNJFF SØR-TRØNDELAG20 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
KvinneaktiviteterNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND20 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Skitt jakt 2021STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER75 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Diett hos hubro ved vindkraftanleggNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNORSK ORNITOLOGISK FORENING8 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Diett hos hubro ved vindkraftanlegg (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING60 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
C14-datering av bein fra byttedyr hos hubro (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING100 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
C14-datering av bein fra byttedyr hos hubroNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNORSK ORNITOLOGISK FORENING180 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i Troms og FinnmarkNORSK ORNITOLOGISK FORENING40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Overvåking av storspoveNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0004 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Redusert hjort – Reduserte skader 2021-2023SUNDVOR HJORTEVALD Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kurs i HønsefugltakseringNJFF SØR-TRØNDELAG8 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Kurs i hjemmeladningNJFF SØR-TRØNDELAG11 500Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av storspoveNORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Poster per side211 - 240 of 4174 items