Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bestandsplan for Nissedal ViltlagFaun Naturforvaltning ASTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Bestandsplan for Nordfjella sone 2Villreinutvalet for NordfjellaStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Bestandsplan Kristiansund HjorteviltområdeKristiansund Hjorteviltområde Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Bestandsplan og viltstelltiltakLygna viltlag2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Bestandsplan Sørreisa Bestandsplanområde SØRREISA KOMMUNE10 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Bestandsplan, organisering, ettersøk, vilttiltakNissedal viltlag5 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Bestandsplanarbeid og åpning av rådyrjaktSALTDAL KOMMUNE25 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Bestandsplaner for hjorteviltMidtre Kvinesdal BestandsplanområdeVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Bestandsplanlegging i Fredrikstad kommuneFredrikstad kommune, MIljø og landbruk50 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Bestandsrapport for hjort og elg 2014Aust-Agder fylkeskommune90 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Bestandsregistrering av beverØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Bestandsregistreringer av villrein i Rondane sørRONDANE SØR VILLREINOMRÅDE Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Bestandsregistreringer av villrein Rondane SørRondane Sør Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
Bestandssituasjon for lappspurv (VU) i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, Avdeling Oppland30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Bestandssituasjon hos lirype og fjellrype NNI2 mottakere2016Avslått, Avslått
Bestandsstatus for storlom på VestlandetNNI Resources AS4 mottakere2015Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Bestandsstatus hos spurvehauk i VestfoldOdd Taale Frydenlund Steen25 000Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Bestandsstatus og demografi hos hareNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Bestandsstudier av alpine dykkender i NordlandNNI Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Bestandsstørrelse hos grågås - spørreundersøkelseNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Bestandstatus for storlom i 2016NNIFylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2016Avslått
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn NINA100 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina100 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroNINA100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroNINA100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroNINA100 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA100 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA75 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Poster per side211 - 240 of 4174 items