Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg63 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått
Måseovervåking med webkamera i Vardø havnArctic Bird Observatory2 mottakere2018Avslått, Avslått
Elgen i OpplandNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Metoder for overvåkning av faunapassasjer Norsk institutt for naturforskning40 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Ressurshabitat for brunbjørn i Finnmark – utviklinNibio 2 mottakere2018Avslått, Avslått
Miniseminar lokal hjorteviltforvaltning Vestskog sa30 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Oppdatere og digitalisere kommunens viltkartOs kommune 2 mottakere2018Ikke behandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2018Delvis innvilget
Kurs i jakt på KanadagåsNorges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Vipeprosjektet i Aust-Agder 2018Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder5 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Avslått
Kartfesting av områdebruk og trekkruter,FjellheimeVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval30 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Bestandsovervåking sildemåse Troms og FinnmarkNOF avdeling Troms2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2018Norsk institutt for naturforskning2 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt
Horndykker i NordlandNorsk Ornitologisk Forening15 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Svarthalespove på JærenNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening50 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forvaltningsplan gås i Aurskog Høland kommuneUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening240 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hoggormprosjektet 2018NTNU Vitenskapsmuseet40 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av mytende gjess i Oslo og AkershusOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen2 mottakere2018Avslått, Avslått
Verifisering av otertilstedeværelseNorsk instituut for naturforskning 2 mottakere2018Ikke behandlet
Elgen i FinnmarkNIBIO 2 mottakere2018Ikke behandlet
Overvintringsområder til horndykker, pilotstudieNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2018Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Forprosjekt "Systematisk bestandsovervåking"Karasjok kommune 2 mottakere2018Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Forvaltningsplan for gås for rundt TyrifjordenModum kommune30 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Overvåking og ringmerking av havørn og kongeørn.Kristian Elias Henriksen20 0002 mottakere2018Delvis innvilget
GOOSEHUNT 2018Norsk institutt for naturforskning175 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Elg og hjortekveldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold5 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning370 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
VillsvinforvaltningNORSKOG2 mottakere2018Avslått
Poster per side211 - 240 of 4650 items