Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåkning av faunapassasjer Vestfold Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2018Ikke behandlet
Elgen i OpplandNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Forvaltningsplan gås i Aurskog Høland kommuneUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått
Metoder for overvåkning av faunapassasjer Norsk institutt for naturforskning30 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Kurs i jakt på KanadagåsNorges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus21 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått
Svarthalespove på JærenNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Kartfesting av områdebruk og trekkruter,FjellheimeVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval25 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening50 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Miniseminar lokal hjorteviltforvaltning Vestskog sa15 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Vipeprosjektet i Aust-Agder 2018Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt
Måseovervåking med webkamera i Vardø havnArctic Bird Observatory2 mottakere2018Avslått, Avslått
Ressurshabitat for brunbjørn i Finnmark – utviklinNibio 2 mottakere2018Avslått, Avslått
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2018Norsk institutt for naturforskning2 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt
Registreringsmetode for villsvinUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold60 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Horndykker i NordlandNorsk Ornitologisk Forening15 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Bestandsovervåking sildemåse Troms og FinnmarkNOF avdeling Troms2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening60 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hoggormprosjektet 2018NTNU Vitenskapsmuseet2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Overvintringsområder til horndykker, pilotstudieNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2018Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Verifisering av otertilstedeværelseNorsk instituut for naturforskning10 0002 mottakere2018Delvis innvilget
Kartlegging av mytende gjess i Oslo og AkershusOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen2 mottakere2018Avslått, Avslått
Forprosjekt "Systematisk bestandsovervåking"Karasjok kommune 2 mottakere2018Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Elgen i FinnmarkNIBIO80 0002 mottakere2018Delvis innvilget
Overvåking og ringmerking av havørn og kongeørn.Kristian Elias Henriksen 2 mottakere2018Ikke behandlet
Forvaltningsplan for gås for rundt TyrifjordenModum kommune30 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
GOOSEHUNT 2018Norsk institutt for naturforskning163 2502 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning40 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Elg og hjortekveldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold5 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
VillsvinforvaltningNORSKOG 2 mottakere2018Ikke behandlet
Poster per side211 - 240 of 4645 items