Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2019Tore Veisetaune60 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Bestandsplan for Knutshø villreinområdeKnutshø Villreinutvalg10 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning 2 mottakere2018Levert
Kartlegging av kongeørn med helikopter på SørøyaNorsk Institutt for naturforskning75 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Avslått
Ettersøkskurs offentlig veiKristiansand kommune, parkvesenet20 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått
ElgbeitetakstLandbrukskontoret Våler og Åsnes40 0002 mottakere2018Delvis innvilget
Kartlegging hekkende kongeørnArctic Research and Consulting da 2 mottakere2018Levert
Oppdatere og digitalisere kommunens viltkartOs kommune2 mottakere2018Avslått
Elgen i OpplandNorsk institutt for naturforskning100 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått
Registreringsmetode for villsvinUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold60 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Metoder for overvåkning av faunapassasjer Norsk institutt for naturforskning40 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Forvaltningsplan gås i Aurskog Høland kommuneUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått
Kurs i jakt på KanadagåsNorges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus21 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått
Vipeprosjektet i Aust-Agder 2018Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt
Miniseminar lokal hjorteviltforvaltning Vestskog sa15 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Måseovervåking med webkamera i Vardø havnArctic Bird Observatory2 mottakere2018Avslått, Avslått
Ressurshabitat for brunbjørn i Finnmark – utviklinNibio 2 mottakere2018Avslått, Avslått
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2018Norsk institutt for naturforskning70 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Avslått
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening34 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus 2 mottakere2018Levert
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg63 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått
Svarthalespove på JærenNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening50 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Horndykker i NordlandNorsk Ornitologisk Forening15 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Bestandsovervåking sildemåse Troms og FinnmarkNOF avdeling Troms2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Kartfesting av områdebruk og trekkruter,FjellheimeVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval25 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening240 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hoggormprosjektet 2018NTNU Vitenskapsmuseet2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av mytende gjess i Oslo og AkershusOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen2 mottakere2018Avslått, Avslått
Elgen i FinnmarkNIBIO80 0002 mottakere2018Delvis innvilget
Poster per side211 - 240 of 5086 items