Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Regional forvaltningsplan for gåsRINGERIKE KOMMUNE50 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Innvilget som omsøkt
Bondelagets gåseprosjektNORGES BONDELAG940 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Laser mot gås og svane for å hindre skadebeitingSTAVANGER KOMMUNEStatsforvalteren i Rogaland2023Avslått
Snøuglas økologi og bestandsforholdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2023Levert
kartlegging og forvaltning fugl NLBOBODØ KOMMUNEStatsforvalteren i Nordland2023Avslått
Kurs i rapportsystemet ArtsobservasjonerFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER20 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
MIGRAPOP TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA185 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
MIGRAPOP TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA73 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Innvilget som omsøkt
Viltforvaltning for hjort i GISALVER KOMMUNEVestland fylkeskommune2023Avslått
Fylkesvise fagdager for kommunale viltutvalgNATURDATA ASMiljødirektoratet2023Avslått
Gås og landbruk- Forvaltning, jakt og skadefellingNORGES BONDELAG29 000Statsforvalteren i Vestland2023Innvilget som omsøkt
Bestandstetthet og produksjon hos havørn STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Hønsehaukreir i Rovbase Oslo/Akershus og ØstfoldUTMARKSFORVALTNINGEN AS40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Vipeprosjekt 2023NORDRE FOLLO KOMMUNE15 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Hvitkinngås og fugleinfluensaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Kartlegging av skader på skog forårsaket av viltVERDAL KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Veileder KU villreinNORCONSULT AS300 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Overvåking av overlevelse hos hubroSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2023Levert
Påkjørt elg på vei er påført tap i jaktIMSA KNOWLEDGE COMPANY ASInnlandet fylkeskommune2023Avslått
Gjess i Vestfold og TelemarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA75 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Kurs i slakting av hjortevilt for ettersøkslag.HADSEL KOMMUNE16 000Nordland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Termisk drone - ivaretakelse av viltMARKER KOMMUNEViken fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Avslått
Status og kunnskapsevaluering for Svartand MBIRDLIFE NORGE80 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Sjøfuglregistrering i Porsangerfjord IBA MBIRDLIFE NORGE20 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Sjøfuglregistrering i Porsangerfjord IBABIRDLIFE NORGE32 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Innvilget som omsøkt
Kartlegging av 3 trua arter i Østfinnmark MBIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2023Avslått
Gjess i Vestfold og TelemarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Delvis innvilget
Overvåking og ringmerking av skarver (M)BIRDLIFE NORGE40 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Overvåking og ringmerking av skarver (S)BIRDLIFE NORGE6 mottakere2023Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Poster per side211 - 240 of 5095 items