Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Nasjonal ekspert EGMPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA210 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Overvåking av truete fuglearter på DovrefjellMILJØFAGLIG UTREDNING AS52 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Vurdering av elg og hjortebestanden i NesbyenNESBYEN KOMMUNE20 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Hønsehauken i skog- og kulturlandskapNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2022Ikke behandlet
Dvergmåke kartlegging og ringmerkingBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseBIRDLIFE NORGE6 mottakere2022Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugleBIRDLIFE NORGE 3 mottakere2022Ikke behandlet
Registrering av trekkelg ut fra Murudalen.FRON FJELLSTYRE Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Hjort- Årlig registrering og statistikkUTMARKSFORVALTNINGEN ASViken fylkeskommune2022Avslått
Bestandsutvikling og trekk hos lappspurvBIRDLIFE NORGE20 0007 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Bestandsutvikling og trekk hos lappspurv (M)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kartlegging av skader på skog forårsaket av viltVERDAL KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Overvaking av havørn i Møre og RomsdalBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Overvaking av havørn i VestlandBIRDLIFE NORGE30 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Hekkeflåte for terner og små måker BIRDLIFE NORGE 5 mottakere2022Ikke behandlet
Hettemåkekartlegging (M)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Trekk og habitatbruk hos fiskeørnBIRDLIFE NORGE 3 mottakere2022Ikke behandlet
Ringmerking av gråmåke i og rundt OslofjordenBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Fiskemåke overvåking og fargeringmerking ViltfondBIRDLIFE NORGE30 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Inventering av hekkende våtmarksfugl på SmølaNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL83 544Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
HettemåkekartleggingBIRDLIFE NORGE30 0006 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Sikring og utvikling av www.dyrepoisjoner.noSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA235 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Revidering av forvaltningsplan for grågås 2022PORSANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Tiltak for hekkande vipe i 2022NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Kartlegging av tretåspett i Surnadal og Tingvoll NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA350 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Questioning Bycatch - Impacts STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Supplerende småspovekartlegging i Møre og Romsdal NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Bestandsutvikling hos fjellerkeOscar Østvold2 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget
Boltitens bestandsutvikling Axel Brevig-Edfeldt5 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått
Poster per side211 - 240 of 4645 items