Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grågåsundersøkelser på ØstlandetNorsk institutt for naturforskning9 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av hekkende hønsehaukNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kvinandprosjektet Lillehammer kommuneLillehammer kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Fellefangst for ungdom i FylketNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
GOOSEHUNTNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Bedre rådyrjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Kartlegging av elg og hjort i Drangedal kommuneDrangedal kommuneTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Taksering av hønsefugl NJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Bedre jakt i BuskerudNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Temadag hønsefuglNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Driftsplan for småvilt i Åfjord statsallmenningLasse Frost Eriksen6 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Satellittmerking av fiskeørn i ØstfoldRune Aae30 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Viltkamera ØstafjellsNorsk institutt for naturforskning30 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekkende trollflaggermusStrix miljøutredning Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Overvåking av horndykker i TromsNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Overvåking av hubroNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2013Avslått
Foring av elg for å hindre trafikkskaderoslo kommune56 000Oslo fylkeskommune 2013Innvilget som omsøkt
Fjellrype og reirovervåkning_2013Pål Fossland MoaTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Status og tiltaksplan for småvilt i Hemne Hemne kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende gråstrupedykker i Troms ogNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2013Avslått
Infoblad jakt og fiske - infoside internettNJFF-Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Kurs i sjøfugljaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
FoU- villreinens arealbruk i KnutshøNorsk Villreinsenter Nord 3 mottakere2013Ikke behandlet
Stedtrohet, habiatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening12 mottakere2013Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplaner for grågås i Ørland/BjugnLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kvinneaktiviteter i 2013NJFF-Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Villsvin - kunnskap om en ny artNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Lokalitetsovervåkning storfuglleikSweco Norge ASAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
FoU-villreinens arealbruk i KnutshøNorsk Villreinsenter Nord 3 mottakere2013Ikke behandlet
Poster per side211 - 240 of 4613 items