Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Registrering av beverlokaliteter - Rinna og AuggaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Temadag hønsefuglNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Viltsporregistrering i fbm sporing av store rovdyrNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud 2 mottakere2013Ikke behandlet
Skyttercamp NeidenNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
FjellrypeprosjektPål Fossland Moa Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Detaljerte studier av ringtrostens trekkmønstreUniversitetet i Bergen, UiB Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2013Ikke behandlet
Overvåkning av utvalgte orrfuglleik lokaliteterGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Overvåking av vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Revidering av viltkartverket i Tydal kommuneTydal kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Oppretting av dusørordning - MårhundProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i HordalandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Taksering av hønsefugl NJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Infoblad jakt og fiske - infoside internettNJFF-Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Smårovdyrs tilgang til og utnyttelse av kadaverPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Beitetrykk fra hjort på økologisk viktige treslag NNI Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap 4 mottakere2013Ikke behandlet
JaktlederkursNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Prosjekt forvaltning av hjortebestandHornindal kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Taksering av elgbeiteØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Overvåking av hønsehauk i Sør-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinnmarkNOF avdeling Troms Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Kartlegging av dverglo og sandsvale i Nord-Tr.Trondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kartlegging av jaktfalk i grensefjellenUlla Falkdalen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Flaggermusprosjekter 2013NORSK ZOOLOGISK FORENING 2 mottakere2013Ikke behandlet
Søknad om telling av elgbestanden i VestvågøyVestvågøy kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Observasjonshus jaktfalk Veines i KongsfjordBerlevåg Reiselivsforum 2 mottakere2013Ikke behandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2013Ikke behandlet
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2013Ikke behandlet
Poster per side211 - 240 of 4647 items