Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Sporing av steinvender, temmincks., svømmes. (M)BIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2023Avslått
Overvåking av fugler v ringmerking i Pasvik MBIRDLIFE NORGE30 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Overvåking av fugler v ringmerking i Pasvik (SF)BIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk (SF)BIRDLIFE NORGE5 mottakere2023Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk (M)BIRDLIFE NORGE60 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i Norge (M)BIRDLIFE NORGE150 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Agder2023Levert
Overvåking av sædgås i Norge (SF)BIRDLIFE NORGE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Trekk og habitatbruk hos fiskeørnBIRDLIFE NORGE10 0003 mottakere2023Delvis innvilget
Sporing av steinvender, temmincks., svømmes. (SF)BIRDLIFE NORGE15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområder MBIRDLIFE NORGE20 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Troms og Finnmark2023Avslått
Kartlegging av horndykker i InnlandetBIRDLIFE NORGE2 mottakere2023Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås på våren 2023 SBIRDLIFE NORGE58 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås på våren 2023 MBIRDLIFE NORGE100 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak SBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Nordland2023Avslått
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak MBIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2023Avslått
Bestandsutvikling hos lappspurv (M)BIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2023Avslått
Bestandsutvikling hos lappspurv (SF)BIRDLIFE NORGE6 mottakere2023Avslått, Innvilget som omsøkt
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugle SFBIRDLIFE NORGE 3 mottakere2023Levert
Sikring av 50 års unik dataserie på havørn i NorgeBIRDLIFE NORGE90 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (S)BIRDLIFE NORGE 10 mottakere2022Levert
Overvåking av storspove (S)BIRDLIFE NORGE4 mottakere2022Avslått, Avslått, Delvis innvilget
VipeprosjektetBIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Sporing av steinvender, temmincksnipe, svømmesnipeBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Sporing steinvender, svømmesnipe, temmincksnipe MBIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonBIRDLIFE NORGE95 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaBIRDLIFE NORGE40 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av norske trekkfuglerBIRDLIFE NORGE8 mottakere2022Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Dvergmåke kartlegging og ringmerkingBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Poster per side211 - 240 of 5086 items