Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
GPS-prosjektet på HV&NF -Ferdsel HVStiftelsen Norsk Villreinsenter300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Jaktlaboratorium SvanøyStiftelsen Norsk Hjortesenter300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Toppskarvenes områdebruk i tareskogsområderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Naturens jegereNorway Naturefilm As300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Ferdigstillelse av mal for kunnskapsgenereringStiftelsen Norsk Villreinsenter300 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad 300 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Arealbruk og overvintringsområder til storskarv i Norsk institutt for naturforskning300 0008 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Rødrevens demografi i Norge – tilrettelegging av dNorsk institutt for naturforskning300 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving innen viltsektoren 2017Skogbrukets kursinstitutt300 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
RenewableReindeer - NFR prosjekt, EnergiXNINA300 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
RenewableReindeer - NFR prosjekt, EnergiXNINA300 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
MIGRAPOP 2017Norsk institutt for naturforskning300 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Bruk av stabile isotopanalyser av fjær for å kartlNINA Tromsø300 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Følgeprosjekt i Rondane villreinområdeNorsk Villreinsenter Nord300 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
MIGRAPOP - bruk denne søknadNorsk institutt for naturforskning300 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving innen viltsektoren 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
RenewableReindeer - NFR prosjekt, EnergiXNINA300 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
#EcoTickAtle Mysterud300 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
14th Arctic Ungulate ConferenceNINA300 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
RenewableReindeer - NFR prosjekt, EnergiXNINA300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Hønsefuglportalen - utvikling 2015Norsk institutt for naturforskning300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Hønsefuglportalen - søknad til MiljødirektoratetNorsk institutt for naturforskning300 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Förvaltning av mårdhund i FinlandSveriges Lantbruksuniversitet300 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Hubro og kraftforsyning på Solværøyene, Lurøy kommNorsk institutt for naturforskning300 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Varaldskogen: hønsehauk og skogsfuglNIBIO300 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening298 400Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Poster per side211 - 240 of 4165 items