Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Bestandsplan for Knutshø villreinområdeKnutshø Villreinutvalg 2 mottakere2018Ikke behandlet
Miljøprion-prosjektetNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning 2 mottakere2018Ikke behandlet
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Rogaland fylkeskommune2018Ikke behandlet
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Kartlegging hekkende kongeørnArctic Research and Consulting da 2 mottakere2018Ikke behandlet
ElgbeitetakstLandbrukskontoret Våler og Åsnes Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
ElgbeitetakstLandbrukskontoret Våler og Åsnes 2 mottakere2018Ikke behandlet
Overvåkning av faunapassasjer Vestfold Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2018Ikke behandlet
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2018Vestskog sa 3 mottakere2018Ikke behandlet
Prosjekt bestandsplan og CWD 2018 og 2019Vestskog sa 3 mottakere2018Ikke behandlet
Utvikling av informasjonsmateriell for BdNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Genetisk analyse av BdNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Utdanning av instruktører hundetreningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Telling av villrein HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Samling jakthundeiereNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Kurs i taksering av hønsefuglNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Oppdatere og digitalisere kommunens viltkartOs kommune 2 mottakere2018Ikke behandlet
Smålom og storlom I Sogn & FjordaneNNI Resources AS Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Genetisk variasjon i storsalamander populasjonerHøgskolen i Innlandet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
HjortegjerdeOla Henning Ommedal Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Poster per side211 - 240 of 4647 items