Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Levert
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2018Levert
Overvåking storsalamander i 2018 Norsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Levert
Produksjon og trykking av medlemsbladNorsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Levert
Kameraovervåkning av rovfugl og smågnagereNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Levert
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg 7 mottakere2018Levert
Leie jaktterreng i KristiansundNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Levert
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2018Levert
Spurvehauk i VestfoldNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2018Levert
Verifisering av otertilstedeværelseNorsk instituut for naturforskning 2 mottakere2018Levert
Introjakt storviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Levert
Unik biobank med historisk materialeVeterinærinstituttet Miljødirektoratet2018Levert
Elgen i FinnmarkNIBIO 2 mottakere2018Levert
Videreføring prosjekt ang. småvilt og skadeskytingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Levert
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning 10 mottakere2018Levert
Forebygging av barkgnagskader på gran Faun Naturforvaltning AS 10 mottakere2018Levert
Viltseminar 2018Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2018Levert
Flaggermuskasser i parklandskapFredrikstad kommune Miljø og landbruk Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Levert
Gåsejakt i Sandebukta - Praktisk iverksettingSande kommune  Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2018Levert
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Levert
Registrering av villrein og tamrein øst i Forollh.Forollhogna Villreinområde Miljødirektoratet2018Levert
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Villreinjaktoppsyn Hardangervidda 2018Hardangervidda Villreinutval Miljødirektoratet2018Levert
Kartlegging/overvåking av fugler i kulturlandskapMichaelsen Biometrika AS Miljødirektoratet2018Levert
Utdanning av hunder og førere for ettersøk av skadErling Kjelvik Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Levert
Tilskudd til GPS-merking av lirypeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Levert
Ikke jaktbare arterPer Ole Halvorsen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Levert
Svelgbrems hos elg i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Levert
Kartlegging i havørn i TelemarkJan Erik Tangen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Levert
Skrantesyke hos elg i Trøndelag 2018-2020Norsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Levert
Poster per side211 - 240 of 4578 items