Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Leie jaktterreng i Kristiansund kommuneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Opplæringsjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Produksjon og utgivelse av medlemsbladNorsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Rødlistede alpine dykkender, fisk og bunndyrNni Resources As Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Predasjon og sykdom på villrein i RondaneRondane Sør villreinutvalg Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Lirypas økologi i et skiftende klima 2.0Norsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Mineralstatus hos villreinNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Jaktlaboratorium SvanøySTIFTELSEN NORSK HJORTESENTER Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Seminar om viltpåkøyringarStiftelsen Norsk Hjortesenter Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Bekjempelse av mink NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Fangst og jakt på kråkefugl og småpredatorerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
forprosjekt - Leve med hjortVestskog sa 4 mottakere2019Ikke behandlet
Overvåking av villsvinNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
ViltforvaltningsbokHøgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Vestfold og TelemarkNorsk institutt for naturforskning Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Hekkesuksess hos kongeørnNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Lyngbrenning for lirype ved BlåfjellendenEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2019Ikke behandlet
Skogfugl - habitatval, overleving og reproduksjon Høgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Organisering av gåsejaktområderUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2019Ikke behandlet
Kartlegging av storspove (sårbar) i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Kartlegging av lerkefalk i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Overvåkning av overvintrende vannfugl i BuskerudLarsen Naturundersøkelser Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Ikke behandlet
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
supplerende fugleregistreringer, ValdresflyiKistefos Skogtjenester As Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 5 mottakere2019Ikke behandlet
Poster per side211 - 240 of 4160 items