Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prosjekt bestandsplan og CWD 2018 og 2019Vestskog sa 3 mottakere2018Ikke behandlet
Utvikling av informasjonsmateriell for BdNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Genetisk analyse av BdNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Utdanning av instruktører hundetreningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Telling av villrein HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Samling jakthundeiereNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Kurs i taksering av hønsefuglNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Oppdatere og digitalisere kommunens viltkartOs kommune 2 mottakere2018Ikke behandlet
Smålom og storlom I Sogn & FjordaneNNI Resources AS Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2018Ikke behandlet
Overvåking storsalamander i 2018 Norsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Produksjon og trykking av medlemsbladNorsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Kameraovervåkning av rovfugl og smågnagereNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg 7 mottakere2018Ikke behandlet
Leie jaktterreng i KristiansundNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Spurvehauk i VestfoldNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Verifisering av otertilstedeværelseNorsk instituut for naturforskning 2 mottakere2018Ikke behandlet
Unik biobank med historisk materialeVeterinærinstituttet Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Introjakt storviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Elgen i FinnmarkNIBIO 2 mottakere2018Ikke behandlet
Videreføring prosjekt ang. småvilt og skadeskytingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning 10 mottakere2018Ikke behandlet
Forebygging av barkgnagskader på gran Faun Naturforvaltning AS 10 mottakere2018Ikke behandlet
Viltseminar 2018Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2018Ikke behandlet
Flaggermuskasser i parklandskapFredrikstad kommune Miljø og landbruk Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Poster per side211 - 240 of 4174 items