Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utvidet overvåking av grågåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Overvaking av havørn i VestlandNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
økt oppslutning sett og skutt rogalandUTMARKSAVDELINGA VEST ASRogaland fylkeskommune2021Avslått
Trekk og habitatbruk hos fiskeørn (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Byttedyr levert på reir hos kongeørn (Aquila chrysTorbjørn LaursenStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Foodscapes for large herbivoresHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
kommunale mål hjorteviltforvaltningUTMARKSAVDELINGA VEST ASMiljødirektoratet2021Avslått
Kartlegging av gjess i Oslo og AkershusOSLO KOMMUNE BYMILJØETATENStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Overvåking av sjøfugl ved Muddvær FFOSTIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARVNordland fylkeskommune2021Avslått
Skadefelling av grågås i Aurskog HølandBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Drone-born monitoring of moose and browsing damageHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Moose reproduction in a changing climateHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
SCANDLYNX STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTTVestland fylkeskommune2021Avslått
Fugler i kulturlandskap i Møre og RomsdalMICHAELSEN BIOMETRIKA ASStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTTMiljødirektoratet2021Avslått
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Kunnskapsstatus for storjo på SpitsbergenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Vipeprosjekt 2021NORDRE FOLLO KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Registrering av vandrefalk i Indre ØstfoldINDRE ØSTFOLD KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak MNORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Vindkraft og flaggermusMICHAELSEN BIOMETRIKA ASMiljødirektoratet2021Avslått
Bruk av drone til kartlegging av ærfuglSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAVestland fylkeskommune2021Avslått
Hvilken innvirkning har ulven på verdien av jakt?HØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
aldersregistrering og kohortanalyse av hjortAUSTRHEIM KOMMUNEVestland fylkeskommune2021Avslått
Elgdiett i klimaendringHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2021Avslått
aldersregistrering og kohortanalyse av hjortALVER KOMMUNEVestland fylkeskommune2021Avslått
Villsvinet – skadedyr eller ressurs?HØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Etablering av viltmottak for hjolteviltSALTDAL KOMMUNENordland fylkeskommune2021Avslått
Poster per side211 - 240 of 5085 items