Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Alpine dykkender - innsjøbruk, fisk og bunndyrNNI Resources ASMiljødirektoratet2018Avslått
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNOF avdeling RogalandStatsforvalteren i Rogaland2018Avslått
Skuddpremie på rødrev i fjellrevområderSaltdal kommuneNordland fylkeskommune2018Avslått
Fôring av elg som trafikksikkerhetstiltakStor-Elvdal kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Kartlegge arealbruk og overvintringsområder til stNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
Virkninger av fjellturisme på vannfuglerNNI Resources ASMiljødirektoratet2018Avslått
Kadavres effekt på tundraøkosystemetUniversity College of Southeast NorwayTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Revens dvergbendelorm og introduksjon til NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
Sjøfuglkartlegging i Vegaøyan VerdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan VerdensarvStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Foredrag om bever ,jakt og forvaltning .Egersund Jeger og fiskerforeningStatsforvalteren i Rogaland2018Avslått
Smøla: 39 års telling av overvintrende sjøfugloumStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Avslått
Jaktleiar-kursVang kommuneOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Villreinens arealbruk Villreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyreMiljødirektoratet2018Avslått
Tularemi i norske ulvepopulasjoner VeterinærinstituttetMiljødirektoratet2018Avslått
Oljeplattformer som hekke-refugier for krykkjeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
Kartlegging av bestandstetthet av hare Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 DokkaOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Opplæringskurs vilt 2018Norges Jeger- og Fiskerforbund avd TelemarkTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Seminaret Hjortevilt 2018Skogbrukets kursinstituttFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Avslått
Restaurering av salamanderdammerKristiansand kommune, parkvesenetFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
kongeørn i Oppland 2018Kistefos Skogtjenester asFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Avslått
Utstopping av gaupeStabbursnes Naturhus og MuseumFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Beredskapsplan rovviltnordre land kommuneOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Flåttens innvirkning på helse/vekt av elgkalverOlav RosefFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Felling av mink Marius saurdal Nesvold 2 mottakere2017Avslått
Bok: Hjortedyrenes Biologi; en DannelsesreiseEigil ReimersMiljødirektoratet2017Avslått
Kartlegging av hekkeområder for sædgås i Sør-NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2017Avslått
Kvalitetsnorm for lirypeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2017Avslått
Undersøkelse av hønsehaukbestanden i N-TrøndelagNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2017Avslått
Jaktundersøkelser på grågåsNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2017Avslått
Prosjektet "Helt naturlig"VillmarksfotoMiljødirektoratet2017Avslått
Poster per side211 - 240 of 4160 items